LOGO OPĆINEU prilogu možete pročitati tekst Obavijesti o upisu kandidata u službu prometne jedinice mladeži Općine Medulin za 2020. godinu.

 

Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku do 16.06.2020. godine na e-mail adresu Općine Medulin: pisarnica@medulin.hr

 

Kontakt osoba: Sandro Radošević, tel: 052/385-661

PRILOG:Upis kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin 2020.

OPĆINA MEDULIN