Vodovod Pula obavještava svoje potrošače na području Grada Pule i Općine Medulin da će zbog prespajanja by-passa za potrebe gradilišta, bez vode biti 01.06.2021. u vremenu od 8:00 do 15:00 sati sljedeće lokacije:

 

 

Ulica Jasne Crnobori od kbr. 68 do Premanturske ceste, Valdebečki put od križanja sa Jasne Crnobori do kbr. 45, ul. Koleži, Drenovica, Monte Karoca, Premanturska cesta  od Valdebečkog puta do trgovine Alverde, Wolffova ulica, Dolinka od kućnog broja 1 do broja 15, Kavrerski put od kućnog broja 1 do broja 67, Ulica Špiljavac i Vintijan oko broja 184

 

 

Uslijed radova moguće je zamućenje vode, pa se mole potrošači da svako veće zamućenje jave u Vodovod.

U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju do slijedeće obavijesti.

 

 

Vodovod Pula