Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/2018) Općina Medulin  izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Medulin.  Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 16. svibnja do 01. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u sjedištu Općine Medulin, ulaznom holu općinske uprave.

 

 

 

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida do dana 01. lipnja  2018. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko  vijeće Općine Medulin  u roku od 30 dana.

 

 

 

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Medulin  moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Medulin, Centar 223, zaključno s 01. lipnjem  2018. godine.

 

 

 

Općina  Medulin