U elektroničkom oglasniku javne nabave Institut Ivo Pilar  objavio je Obavijest o nadmetanju za izvođenje pripremnih radova na uređenju Vižule.
Rok za dostavu ponude je 6. prosinac 2017. godine u 12,00 sati.
Natječaj otvoren do 6. prosinca 2017. godine u 12,00 sati.