Obavještavamo mještane općine Medulin da počevši od 1. lipnja prelazimo na ljetni režim sakupljanja i odvoza otpada.

Od 01.06. do 30.09. miješani komunalni otpad odvozit će se dva puta tjedno, otpadni papir i karton svaki drugi tjedan, otpadna plastika svaki tjedan, otpadni metal i otpadno staklo jednom mjesečno.

Vaš MED EKO SERVIS d.o.o.