Vodovod Pula obavještava da dana 03.01.2023. će se izvoditi hitni radovi izvanrednog održavanja-hitna intervencija na vodovodnoj mreži u Premanturi, Selo-Varoš 150 m od br.98 B.

 

Radovi na sanaciji rova biti će izvršeni tijekom dana, a javna površina biti će dovedena u prvobitno stanje po završetku radova.