Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Simeone Ukotić novi predsjednik Općinskog vijeća Općine Medulin
30.01.2024.

Vijećnici Općinskog vijeća općine Medulin usvojili su na 25. sjednici održanoj 29. siječnja dvije osobito važne odluke u svezi upravljanja, zaštite i korištenja pomorskog dobra.

Odlukom o redu na pomorskom dobru uređeni su:

način uređenja i korištenja pomorskog dobra u općoj upotrebi za gospodarske i druge svrhe; građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta; održavanje reda na pomorskom dobru (ustrojavanje pomorskog redarstva); održavanje čistoće i čuvanje površina pomorskog dobra u općoj uporabi i osiguranje nesmetanog prolaska duž pomorskog dobra.

Dosadašnja pravila u svezi održavanja reda na pomorskom dobru jedinice lokalne samouprave uređivale su svojim godišnjim Planovima upravljanja pomorskim dobrom koje je donosilo izvršno tijelo.

Ovom Odlukom uređen je način korištenja pomorskog dobra na području Općine Medulin od strane pravnih i fizičkih osoba i to putem izdavanja dozvola umjesto dosadašnjih koncesijskih odobrenja. Naime, dosadašnja koncesijska odobrenja zamjenjuju se dozvolama koje izdaje Načelnik, a na temelju provedenog javnog natječaja i odluke općinskog vijeća o izboru najpovoljnijih ponuditelja, što dosada nije bio slučaj.

Nadalje je utvrđen status nezakonito izgrađenih zgrada i drugih građevina izgrađenih na pomorskom dobru, jednostavnih građevina i drugih izvedenih zahvata u prostoru na pomorskom dobru koji se ne smatraju građenjem a koji se prema odredbama cit. zakona ne mogu ozakoniti.

Propisane su i odredbe o ustrojavanju pomorskog redarstva nadležnog za provedbu predmetne Odluke. Svaka jedinica lokalne samouprave mora imati minimalno jednog pomorskog redara a isti će morati steći ovlaštenje putem stručnog osposobljavanja kod nadležnog Ministarstva.

Odlukom su također navedene zabrane postupanja na pomorskom dobru uočene u praksi kao najčešća povreda pomorskog dobra, počevši od neovlaštenog korištenja, korištenja izvan opsega dane dozvole (prijašnjeg koncesijskog odobrenja) nepoštivanja reda u prostoru, onemogućavanje nesmetanog prolaza pomorskim dobrom te mjere održavanja čistoće i urednosti pomorskog dobra.

Propisane su i novčane kazne za počinjene prekršaje na pomorskom dobru a koje izriču inspektori Lučke kapetanije, nadležni za postupanje o pomorskim prekršajima u prvome stupnju.

Usvojen je i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Medulin za petogodišnje razdoblje 2024. – 2028. godine, koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Dosadašnja koncesijska odobrenja zamijenjena su institutom dozvola te se iste izdaju na temelju provedenog javnog natječaja ili na zahtjev gospodarskog subjekta pod određenim uvjetima, što je također novina u odnosu na važeću Uredbu o postupku davanja koncesijskog odobrenja, koja se primjenjivala na način da je prednost imao podnositelj zahtjeva koji je ranije predao zahtjev. Dozvola se izdaje na rok od dvije do pet godina na temelju provedenog javnog natječaja ili na rok do 20 dana na zahtjev gospodarskog subjekta.

Prema predviđenim odredbama Plana upravljanja natječaj provodi Povjerenstvo prema kriterijima koji su također utvrđeni u Planu upravljanja pomorskim dobrom  te će se temeljem tog Plana raspisati natječaj.

Osim navedenih dviju točaka Općinsko vijeće izabralo je novog predsjednika Općinskog vijeća, Simeona Ukotića (IDS), nakon što je Vladimir Veljović, krajem prošle godine,  zatražio mirovanje mandata i dao ostavku na mjesto Predsjednika vijeća. 

Vladimira Veljovića zamijenila je vijećnica Katarina Škorić s kandidacijske liste nositelja Ivana Kirca.

Također je umjesto Vladimira Veljovića u komisiju za izbor i imenovanja  izabran Darko Privrat a umjesto Mirne Leverić u Odbor za odgoj i obrazovanje Ines Radošević.

Na koncu je Vijeće dalo suglasnost na sklapanje Povelje o prijateljstvu s Općinom Santa Comba u Španjolskoj s kojom Općina Medulin sudjeluje na projektu YOUth and democracy: empovering EUropes next generation  koji je financiran iz programa  CERV. 

Glavna karakteristika projekta je njegova snažna transnacionalna dimenzija, jer će se zahvaljujući sudjelovanju 19 zemalja ostvariti veliki utjecaj na područjima koja sudjeluju: Španjolska, Slovačka, Litva, Latvija, Portugal, Cipar, Bugarska, Poljska, Hrvatska, Grčka, Malta Austrija, Francuska, Mađarska, Italija, Irska, Rumunjska i Finska. Tijekom 18 mjeseci građani ovih općina sudjelovat će u 6 događaja u 6 različitih zemalja. Jedna od radionica održati će se i u Općini Medulin i to u proljeće 2025. godine.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check