Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Općina Medulin sudjeluje u projektu mreže gradova – CERV
16.02.2024.
Umrežavanje gradova – CERV

U Santa Combi (Galicija, Španjolska) od 1. do 4. veljače održan je prvi sastanak projekta pod nazivom “Mladi i demokracija: Osnaživanje sljedećih generacija EU-a” na kojem su kao predstavnice Općine Medulin sudjelovale Suzana Racan Stern pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Ana Žufić, viša savjetnica za EU projekte i medije.

Tijekom posjeta Santa Combi, pročelnica Suzana Racan Stern i viša savjetnica Ana Žufić predstavile su rad Općine Medulin, destinaciju i lokalnu kulturu pred 19 partnera iz 18 zemalja. Također su zajedno s ostalim sudionicima sudjelovale u nizu aktivnosti čiji je cilj umrežavanje gradova, razmjena iskustava i znanja te razvoj budućih projekata.

Projekt, financiran od strane Europske komisije kroz program CERV, okupio je više od 90 izravnih sudionika, uključujući mlade iz Santa Combe koji su aktivno predstavili Galiciju i svoj lokalni grad pred 38 međunarodnih sudionika.

Tijekom četverodnevnog programa, svi sudionici imali su priliku predstaviti svoje gradove i općine, sudjelovati u debatama o europskim temama poput nadolazećih europskih izbora, upoznati se s europskim uslugama poput Europe Directa te nadograditi svoje znanje u razvoju demokratskih procesa i rada s lokalnom zajednicom. Također, u sklopu projekta održani su sastanci s lokalnim dionicima, načelnikom Santa Combe, te razgovori s predstavnicima demokratskih institucija poput pokrajinske vlade A Coruñe.

Domaćin ovog prvog događaja bila je Općina Santa Comba (Španjolska), koja je organizirala simbolično potpisivanje Povelje o prijateljstvu između 19 partnera i 18 zemalja sudionica, koja ima za cilj zajedničko poštivanje i promicanje europskih vrijednosti poput demokracije, tolerancije ili mira.

Sljedećeg rujna održat će se novi događaj u Sofiji (Bugarska) koji će se fokusirati na analizu rezultata europskih izbora. Nadalje, bit će vremena za razmišljanje o izazovima s kojima se nova europska vlada mora pozabaviti kako bi poboljšala kvalitetu života svojih građana na lokalnoj razini, a upravo Općina Medulin kao jedini Hrvatski predstavnik u ovom projektu imati će priliku zagovarati rješenja za nove izazove koji se nalaze pred gradovima i općinama u budućnosti.

Upravo Općina Medulin prepoznata je kao jedinica lokalne samouprave koja ima dugi niz godina iskustva u pripremi i provedbi raznih Europskih projekta s osobitim naglaskom na mlade, demokratske procese, infrastrukturu te razvoj zajednice uz pomoć sredstava Europske unije, a upravo Suzana Racan Stern i Ana Žufić i ranije su sudjelovale na brojnim međunarodnim projektima na pozive raznih nacionalnih i europskih partnera i institucija.

Ovi projekti su vrlo važna prilika za promicanje europskog građanstva na lokalnoj razini, uključujući i angažirajući građane iz različitih područja, posebno mlade, te za održivi i planirani razvoj lokalne zajednice.

Općina Medulin imati će čast biti domaćin jednog od šest međunarodnih susreta koji će se održati u ovom projektu i to sljedeće godine u svibnju/lipnju, kada će u Općini Medulin boraviti predstavnici 18 zemalja iz Europe, analizirajući izazove budućnosti koje očekuju Europu u narednim godinama.

Upravo uz pomoć ovog projekta i gostovanja te prezentaciji u Španjoskoj, Općini Medulin u proteklim je danima pristiglo nekoliko zahtjeva za sudjelovanje u raznim Europskim projektima koje imaju za cilj ulaganja u klimatske promjene, zaštitu okoliša i unaprjeđenje zelenih infrastruktura, mladih, razvoja kulturne baštine te turističkih procesa.

_______________________________________

ENG - ABOUT THE FIRST MEETING:

MUNICIPALITY OF MEDULIN PARTICIPATES IN THE I. EVENT OF THE NETWORK OF TOWNS “YOUTH AND DEMOCRACY: EMPOWERING EU NEXT GENERATIONS”

The first meeting of the project entitled “Youth and democracy: Empowering EU next generations” was celebrated in Santa Comba (Galicia) from the 1st to the 4th of February, in which Suzana Racan Stern head of the Administrative Department for General Affairs and Social Activities and Ana Žufić Senior Adviser for EU Projects and Media participated as representatives of the Municipality of Medulin.

The project, funded by the European Commission through the CERV program, gathered more than 90 direct participants including young people from Santa Comba who actively introduced Galicia and their local town to the 38 international participants.

During the program of activities, the different participants had time to introduce their realities, speak about European issues such as the upcoming European elections, getting to know European services like Europe Direct. There was time to hold meetings with local politicians and visit democratic institutions such as the Provincial government of A Coruña.

This promoter is the Municipality of Santa Comba (Spain) who organized a symbolic town twinning between the 19 partners and 18 participant countries. Representatives from each entity signed a brotherhood oath to respect and promote European values such as democracy, tolerance or peace.

Next September, a new event will be held in Sofia (Bulgaria) and will focus on the analysis of the results of the European elections. Furthermore, there will be time to reflect about the challenges that the new European government must address to improve the quality of life of its citizens at local level.

These projects are a very important opportunity to promote European citizenship at local level, involving and engaging citizens from different areas, specially young people.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check