Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Općina Medulin dobila sredstva za komunalnu opremu i edukacije o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada
15.12.2023.

Temljem prijave na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022), Fond za zaštitu okoliša je po završetku projekta, u prosincu 2023. godine uplatio Općini Medulin 25.767,24 EUR. Navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sufinanciranja koji je Općina mogla ostvariti po Javnom pozivu. Ukupan iznos projekta je 64.455,00 EUR.

U svrhu poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, Općina Medulin je u 2023. godini provela edukacije stanovništva putem dvije tribine za građane i jedne tribine za pravne subjekte koji u svojim objektima pripremaju/uslužuju hranu. Održano je osam  radionica za djecu vrtićke dobi u ustanovi Dječji vrtići Medulin, u skupinama u centralnoj zgradi Dječjih vrtića Medulin te u podružnicama Pomer, Vinkuran i Premantura. Provedeno je dvanaest edukacija školske djece nižih i dvanaest viših razreda. Edukacije su održane u matičnoj Osnovnoj školi dr. Mate Demarina Medulin te u Područnoj školi Banjole. Za provedbu edukativnih aktivnosti Općina Medulin je angažirala poduzeće Eko Adria d.o.o. U sklopu projekta je nabavljeno tristo stolnih dječjih igara Eko skok sa drvenim figuricama u bojama spremnika za otpad te 300 blokova formata A5 sa podsjetnicima o  razvrstavanju otpada.

U sklopu projekta Općina je nabavila i komunalnu opremu koja obuhvaća dvjesto smeđih spremnika za biootpad sa brtvama i kopčama na poklopcima pojedinačne zapremnine od 120 litara, 200 spremnika za papir pojedinačne zapremnine od 120 litara te dvadeset pet zelenih spremnika u obliku „zvona“ za odlaganje stakla pojedinačne zapremnine 2,5 m3.

Nabavljeni smeđi spremnici za biootpad su upravo u fazi podjele od strane komunalnog poduzeća Med eko servis d.o.o., u sklopu pilot projekta u naselju Pomer, dok će nabavljena „zvona“ za staklo Med eko servis d.o.o. postaviti na lokacijama u Medulinu, Pomeru, Banjolama, Premanturi, Vinkuranu i Pješčanoj Uvali. Točne lokacije postavljenih spremnika „zvona“ na javnim površinama po naseljima, nalaze se na letku Med eko servisa d.o.o. objavljenom na Općinskim i web stranicama Med eko servisa d.o.o.

U 2024. godini Općina Medulin, u suradnji sa Med eko servisom d.o.o. će nastaviti sa poticanjem mjera odvojenog sakupljanja otpada te će u tu svrhu prijaviti nove projekte na Javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, kako bi ostvarila sufinanciranje.

Općina Medulin

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check