Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Načelnik Ivan Kirac na tiskovnoj konferenciji povodom bespravne gradnje na Bumbištu "Ne bojimo se uhvatiti u koštac s investitorima koji nanose štetu prostoru i zajednici i sigurno nećemo zatvarati oči pred Zakonom"
27.02.2023.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Medulin Vladimir Veljović, Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac sa suradnicima i predstavnici mjesnog odbora Banjole održali su tiskovnu konferenciju  u zoni rekreacije Bumbište, omiljenoj zoni za rekreaciju mještana Banjola, zoni koja je po prostornom planu OM definirana kao zona sporta i rekreacije, i  koja  se od studenog  prošle godine našla u žiži javnosti jer je u dijelu poluotoka Bumbište vlasnik počeo ograđivati  vlasničku parcelu visokim betonskim zidom, presjećajući pri tom put kojim su se mještani  služili za šetnje, sport i rekreaciju. Konferenciji su uz brojne medije prisustvovali i mještani naselja Banjole, vidno nezadovoljni izgradnjom zida, ali sa punom podrškom Općini Medulin i Mjesnom odboru Banjole u borbi protiv bespravne gradnje.

Ova konferencija za tisak je sazvana kako bi se javnosti pokazalo kojim se sve trikovima i smicalicama  investitori, projektanti i ostali  dionici  služe kako bi obmanuli javnost te izgradili bespravne objekte.

Investitor je na ogradnom zidu istaknuo informativnu ploču koja  sukladno odredbi čl. 134. Zakona o gradnji  obvezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti te dozvole, datum prijave početka građenja, kao i naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Na predmetnoj ploči investitor je naveo kako  radove izvodi sukladno  aktu kojeg je izdala Općina Medulin, sukladno projektu kojeg je izradio ovlašteni projektant te da radove izvodi ovlaštena osoba.

No činjenice su zapravo bitno drugačije:

Glavni projektant  je dana 10. veljače 2023. godine podnio Općini Medulin prijavu početka gradnje sukladno projektu kojeg nije priložio uz prijavu, što je vidljivo iz sustava E-dozvole.  Osim toga u prijavi je naveo da se zahvat  izvodi sukladno glavnom projektu od 28. veljače 2023. godine, a zahtjev je podnesen  10. veljače 2023. godine ( dakle 18 dana ranije!).

Samim podnošenjem zahtjeva, sustav E-dozvole generirao je broj Klase i Urudžbeni broj  zahtjeva, i nepoznata osoba  je te podatke  navela na ploči kojom se označava gradilište. Takva ploča, s naznakom Općine Medulin, kao tijelom koji je izdao akt, stvara u javnosti privid legalnosti radova, a zapravo predstavlja grubo mazanje očiju javnosti.

Osim toga, na ploči je  naveden  naziv radova “rekonstrukcija postojeće građevine“, dok na zahtjevu koji je predan u sustav E-dozvole stoji: “izgradnja ogradnog zida“.

Da stvar bude još gora,  Općina  Medulin je dana 17. studenog 2022. godine podnijela prijavu  izvođenja građevinskih radova Državnom inspektoratu, navodeći da se na nekretnini izvode radovi na izgradnji ogradnog zida  bez potrebne dokumentacije i  protivno prostornom planu.

Predmetna lokacija nalazi se izvan građevinskog područja, te na istoj nije moguća gradnja ovakvog ogradnog zida.

Izvođenjem predmetnog ogradnog zida investitor je povrijedio odredbu članka 76. Prostornog plana uređenja Općine Medulin  kojim je utvrđeno da se u   Zoni rekreacije mogu uređivati putevi, trim staze,  postavljati klupa za sjedenje i boravak, informativne  table i putokazi – dakle u zonama rekreacije  nije moguće gradnja zidova.

Osim toga, Zakonom i Pravilnikom  određeno je da su se u projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova investitor, projektant i izvođač dužni  pridržavati  svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu, pa se postavlja pitanje, koja je odgovornost projektanta koji protpisuje projekt  koji nije u skladu sa Zakonom i Planom, izvođača radova  koji izvodi radove bez građevinske dozvole, nadzornog inženjera koji obavlja nadzor nad radovima i koji bi trebao jamčiti da su sve radnje sukladne Zakonu ….

U ovom slučaju, želimo skrenuti pozornost ne samo na investitora, već i na projektante, geodete, izvođače radova, nadzorne inženjere, odnosno na sve sudionike u gradnji, koji snose svoj dio odgovornosti za  pošast bespravne gradnje.

Općina Medulin je u ovom konkretnom slučaju odbila zahtjev  investitora za  prijavom početka gradnje jer je zahtjev u potpunosti neosnovan, a što se tiče  uklanjanja do sada izgrađenog zida, za isto se vodi nekoliko postupaka pred nadležnim tijelima, pa ovim putem pozivamo Investitora da ukloni izgrađeni ogradni zid  i vrati nekretninu u prvobitno stanje.

„Nećemo dozvoliti nikakvo ograđivanje puteva, prolaza, cesta i šetnica, osobito ne u samoj blizini plaža, na šumskim područjima i na putevima koje naši mještani koriste godinama. Ne bojimo se uhvatiti u koštac s investitorima koji nanose štetu prostoru i zajednici i sigurno nećemo zatvarati oči pred Zakonom. Želimo poslati jasnu poruku da ćemo učiniti sve što možemo da zaštitimo prava naših mještana, a investitorima, projektantima, nadzorima i izvođačima radova koji rade u suprotnosti sa Zakonom, predaju nepotpune i neuredne zahtjeve i pokušavaju obmanuti javnost nećemo dozvoliti da to čine na našem području. Mi kao Općina Medulin boriti ćemo se za interes zajednice  i interes naših mještana“ – izjavio je načelnik Ivan Kirac.

Uz zahvale medijima na praćenju ove teme predsjednik Mjesnog odbora Banjole Dražen Mišković istaknuo je „Ova šetnica je desetljećima predstavljala rekreativnu oazu za mještane naselja Banjole i za nas ne predstavlja samo šetnicu, već ima i sentimentalnu vrijednost. Ovaj zid nije samo ograđivanje parcele već prekid postojeće šetnice kroz šumu uz samu obalu, koju koristi veliki broj mještana svakodnevno. Zahvalio bi i mještanima na dolasku u ovako velikom broju jer njihov dolazak danas ovdje predstavlja moralnu podršku i dokaz da i mještani žele da ova šetnica i dalje ostane slobodnog prolaza, a mi kao Mjesni odbor u cjelini boriti ćemo se za svaki slobodan prolaz, pristup moru i otvorene plaže.„

OPĆINA MEDULIN

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check