Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Fenoliga i JU Kamenjak - predavanje Jasminka Godnić Cvar „Medicinska hipnoza“ - 21.12.2023.
18.12.2023.

FENOLIGA udruga u kulturi JU KAMENJAK pozivaju vas na predavanje JASMINKA GODNIĆ CVAR Medicinska hipnoza“ u četvrtak, 21.12.2023. u 19,00 h u Premanturi - "Škola" na placi.

Ulaz slobodan.

O predavanju ...

Što jest, a što nije medicinska hipnoza ?

Koje su najčesċe indikacije za njenu primjenu ?

Odgovore na ta pitanja, ali i objašnjene čestih dilema koje se oko medicinske hipnoze vežu moći ćete dobiti na ovom predavanju.

Biti će riječi o povijesti hipnoze i radu Miltona Ericksona jednog od najuglednijih i najutjecajnijih pokretača liječenja ovom metodom u svijetu.

Također, biti će prikazana metoda medicinske hipnoze sa posebnim naglaskom na terapiju kronične boli i depresije.

O predavačici …

Prim. dr. sc. Jasminka Godnić – Cvar, dr. med. spec.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

- studij medicine završila je 1977.

- od 1979. - 1980. pohađala postdiplomski studij "Biomedicina"

- 1983. stekla Specijalističku diplomu iz medicine rada,

a od 1984. - 1985. pohađala postdiplomski studij “Alergologija i klinička imunologija”.

Od 1979. - 1994. g. bila je zaposlena na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada Sveučilišta, Zavod za medicinu rada,

a od 1983. bila voditelj funkcionalnog laboratorija Poliklinike za medicinu rada.

Od 1988. do 1992. predavačica je u sklopu postdiplomskog studija “Medicina rada”.

  1. zvanje "Primarius" dodjeljuje joj Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Na Medicinskom Sveučilištu u Beču

- 1999. stekla je Specijalističku diplomu interne medicine,

- 2022. završila postdiplomski studij „Medicinska hipnoza“

- od 1994. je liječnik asistent na Kliničkom odjelu za medicinu rada

- od 1999. „Oberarzt“ (starija sluzba) na Klinici za unutarnje bolesti i voditeljica Funkcionalnog laboratoriji Kliničkog odjela za medicinu rada

- od 2010. voditelj je Instituta za medicinu rada Sveučilišne klinike za internu medicinu

- 1993. na 1994. g. gostujući je profesor

- od 1996. vodi dodiplomsku nastavu Medicine rada - diplomskog kolegija humane medicine

- od 2010. predaje medicinu rada na postdiplomskom studiju “Gender Medicine”

- od 2011. predaje medicinu rada na postdiplomskom studiju “Javno zdravstvo”

- a od 2014. voditeljica je postdiplomskog studija “Radna sposobnost - promicanje, održavanje i ponovno uspostavljanje radne sposobnosti”.

Na istom je Sveučilištu organizirala niz događaja u suradnji s Austrijskim društvom za medicinu rada.

Na Donau Universität Krems u Austriji 2008. g. završila je postdiplomski sveučilišni studij za bolnički menadžment.

Autorica je i suautorica niza radova, članaka i knjiga iz područja medicine.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check