Kategorija
Općina Medulin
Centar 223
52203 Medulin
HRVATSKA
Kontakt telefon

052 385 650

Kontakt mail

opcina@medulin.hr

  • Početna
  • novosti
  • Odarbana novost
Albanežu odobreno 2,6 mil eura, za izgradnju kanalizacije u Banjolama i Vintijanu
11.09.2023.

U petak 8. rujna 2023. godine u Zagrebu obilježen je Dan Hrvatskih voda. Uz izaslanike predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora i saborskog zastupnika Žarka Tušeka, potpredsjednice Vlade RH Anje Šimpraga, ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića sa zamjenicima Davorom Vukmirićem i Valentinom Dujmovićem te brojnim drugim gostima i predstavnicima lokalnih jedinica, licenciranih tvrtki, partnera i suradna, na svečanosti su sudjelovali i načelnik Općine Medulin Ivan Kirac i direktor komunalnog društva Albanež d.o.o. Nikola Jukić.

Na svečanosti je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt „Proširenje i rekonstrukcija sustava javne odvodnje otpadnih voda na području općine Medulin“ temeljem kojega se komunalnom društvu Albanež d.o.o. dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 2.645.324,92 EUR.

Riječ je o projektu vrijednom 4.133.320,23 EUR, dok procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3.306.656,18 EUR. Dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi 2.645.324,92 EUR odnosno 80 % iznosa prihvatljivih troškova. Također, potpisan je i Ugovor s Hrvatskim vodama temeljem kojega će 10% iznosa prihvatljivih troškova sufinancirati Hrvatske vode, a ostatak vrijednosti projekta osigurat će se iz vlastitih sredstava.

Ovim projektom konačno se rješava dugogodišnji problem zastarjelog pročistača na Bumbištu koji je godinama predstavljao problem lokalnom stanovništvu zbog neugodnih mirisa te nedovoljnog stupnja pročistavanja. Prilikom rekonstrukcije pročistača izgradit će se novi podmorski ispust u dužini od 1.000 m što će osigurati sigurniju apsorpciju otpadnih voda.

Također, na zadovoljstvo mještana naselja Vintijan ovim projektom ostvaruje se preduvjet za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Vintijan. Usporedno s realizacijom ranije navedenih projekata ishodit će se potrebna dokumentacija za gradnju te će se pristupiti izgradnji kanalizacijske mreže naselja Vintijan.

Načelnik Ivan Kirac uputio je zahvale Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama što su prepoznali važnost ovoga projekta i omogućili unaprjeđenje i nadogradnju kanalizacijskog sustava. Zahvalio se i na kontinuiranoj podršci svim projektima Općine Medulin.

O PROJEKTU:

Projektom je planirana izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bumbište - Banjole s pripadajućim podmorskim ispustom, te izgradnja transportnog kanalizacijskog cjevovoda Vintijan – Vinkuran u dužini od 0,537 km, sve na području općine Medulin odnosno aglomeracije Banjole. Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda planirano je odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u prijemnik, u skladu s Pravilnikom o graničnim emisijama otpadnih voda.

Izgradnja transportnog cjevovoda omogućit će povećanje stupnja priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje i smanjenje procjeđivanja otpadnih voda u podzemlje (za cca 200 stanovnika u periodu nakon završetka projekta, nakon što se izgradi pripadajuća mreža odvodnje u naselju Vintijan). Izgradnjom UPOV-a Bumbište - Banjole s pripadajućim podmorskim ispustom povećat će se stupanj pročišćavanja sakupljenih otpadnih voda, čime će poboljšati kvaliteta pročišćenih otpadnih voda koje se ispuštaju u more, ali i postići usklađenost sa zakonskom regulativom (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda). Provedbom projekta bit će omogućeno da ukupno stanovništvo aglomeracije Banjole (8.264 stanovnika) ima pristup poboljšanom sustavu pročišćavanja otpadnih voda.  Od toga 1697 se odnosi na stalno stanovništvo, dok se 6.567 odnosi na turizam.

Cilj projekta će se realizirati kroz sljedeća 2 potprojekta kao 2 elementa projekta:

  1. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bumbište – Banjole s pripadajućim podmorskim ispustom: izgradnja novog UPOV-a prvog (I.) stupnja pročišćavanja kapaciteta 9.000 ES te izgradnja pripadajućeg podmorskog ispusta duljine morske dionice ispusta od 1.000 m (s uključenim difuzorom duljine 53 m) i kopnene dionice ispusta duljine 44 m. Na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Banjole – Bumbište predviđena je izgradnja i opremanje novih građevina u kojima će se odvijati tehnološki proces pročišćavanja otpadnih voda sustava odvodnje Banjole - Bumbište te izgradnja i opremanje građevina u kojima će se odvijati prateće aktivnosti značajne za tehnološki proces pročišćavanja otpadnih voda.

  1. Izgradnja transportnog kanalizacijskog cjevovoda Vintijan – Vinkuran - obuhvaća izgradnju crpne stanice i transportnog cjevovoda nepotpunog razdjelnog tipa odvodnje, u naselju Vintijan. Naselje Vintijan sastavni je dio aglomeracije Banjole. Projektom će se omogućiti transport otpadnih voda naselja Vintijan do projektirane kanalizacijske mreže naselja Vinkuran, kojim se dalje otpadne vode transportiraju do budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Banjole odnosno realizacijom ovog potprojekta stvorit će se uvjeti za kasniju izgradnju sanitarne odvodnje naselja Vintijan čime će se posljedično 200 stanovnika naselja spojiti na sustav javne odvodnje općine Medulin. U sklopu aktivnosti predviđena je izgradnja crpne stanice s tlačnim cjevovodom duljine 0,537 km.

Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Mehanizma za oporavak i otpornost te mora biti realiziran do kraja lipnja 2026. godine.

Prelistajte MEDinfo
glasnik Općine Medulin
accessibility close
Alati pristupačnosti
text_increase Veliki tekst check
format_letter_spacing_wide Razmak slova check
contrast Invertiraj boju check
format_color_reset Crno-bijelo check
line_weight Razmak redova check