OSTALI NATJEČAJI I POZIVI

2410, 2019

„ VOLIN SVOJE MISTO! – KALENDAR 2020.“

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2310, 2019

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje POTPORE IZDAVANJU KNJIGA

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

110, 2019

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole Dr.Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1309, 2019

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

209, 2019

Objavljen Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju osobnih automobila

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

3107, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina – produženje roka

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1607, 2019

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1507, 2019

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

406, 2019

Poništen natječaj za zakup ugostiteljskih objekata u Arheološkom parku Vižula

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

406, 2019

Objavljeni rezultati natječaja za financiranje iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Program javnih potreba|

3105, 2019

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2019. – II. sjednica

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2105, 2019

Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1205, 2019

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

205, 2019

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup javne površine u Općini Medulin – 2019.

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1804, 2019

Objavljen natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2019. godinu

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|