OSTALI NATJEČAJI I POZIVI

2502, 2020

Javni poziv za predlaganje nagrada i drugih priznanja Općine Medulin u 2020. godini.

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2402, 2020

Objava Javnog poziva za prikupljanje kandidata za nagradu za životno djelo u području sporta

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1202, 2020

Prodaja izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

402, 2020

Obavijest o produljenju roka za podnošenje prijava na natječaje Sportske zajednice Općine Medulin

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2901, 2020

Obavijest o objavi natječaja Sportske zajednice Općine Medulin

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2101, 2020

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1001, 2020

Općina Medulin objavila natječaj za projekte i programe udruga u 2020. godini

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1612, 2019

Općina Medulin objavljuje odluku o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija za 2019./2020.

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

412, 2019

Općina Medulin objavljuje prijedlog liste za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

212, 2019

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva i poduzetništva na području općine Medulin za 2019. god.

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

411, 2019

Općina Medulin raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2019./2020. godinu

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave, Savjet mladih|

2410, 2019

„ VOLIN SVOJE MISTO! – KALENDAR 2020.“

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

2310, 2019

Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2019. godinu, za prioritetno područje POTPORE IZDAVANJU KNJIGA

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

110, 2019

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole Dr.Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

1309, 2019

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin

Natječaji - Ostalo, Novosti i najave|

Skip to content