NATJEČAJI JAVNE NABAVE

2302, 2022

Poziv za dostavu informativne ponude izrada idejnog i glavnog projekta za biciklističku stazu Kamik – Premantura

23.02.2022|

Ovim putem Vas obavještavamo da Općina Medulin ( dalje u tekstu: Naručitelj) planira započeti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za potrebe  provedbe projekta izgradnja biciklističke staze KAMIK – PREMANTURA  za predmet nabave – izrada  [...]

2202, 2022

Poziv za dostavu informativne ponude izrada idejnog i glavnog projekta za biciklističku stazu Medulin – Pula

22.02.2022|

Ovim putem Vas obavještavamo da Općina Medulin ( dalje u tekstu: Naručitelj) planira započeti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za potrebe  provedbe projekta izgradnja biciklističke staze Medulin – Pula za predmet nabave – izrada  [...]

1012, 2020

Obavijest o nadmetanju za nabavu građevinskih radova u sklopu projekta Park povijesti Banjole

10.12.2020|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za nabavu građevinskih radova u sklopu projekta Park povijesti Banjole kojeg možete pronaći klikom na link:   https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4555540   Rok za dostavu ponude [...]

212, 2020

Javna nabava za građenje Parka povijesti općine Medulin

02.12.2020|

Temeljem odobrenog projekta HISTORIC: Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia, Općina Medulin kao projektni partner započinje s projektnim aktivnostima.     Projekt HISTORIC provodi se u sklopu Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020 [...]

612, 2019

Obavijest o nadmetanju za nabavu multimedijalnih info punktova

06.12.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za nabavu multimedijalnih info punktova kojeg možete pronaći klikom na link:   https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3435239   Rok za dostavu ponude je 30. prosinac 2019. godine [...]

1810, 2019

Obavijest o nadmetanju za opremanje dječjeg vrtića Pomer

18.10.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za opremanje dječjeg vrtića Pomer kojeg možete pronaći klikom na link: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3285166   Rok za dostavu ponude je 11. studenog 2019. godine do [...]

1810, 2019

Obavijest o nadmetanju za izgradnju dječjeg vrtića Pomer

18.10.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za izgradnju dječjeg vrtića Pomer kojeg možete pronaći klikom na link: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3284925   Rok za dostavu ponude je 11. studenog 2019. godine do [...]

804, 2019

Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik

08.04.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik kojeg možete pronaći klikom na link:   https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2666539   Rok za dostavu ponude je 29. travnja [...]

2703, 2019

Obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabavu virtualnih naočala

27.03.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabavu virtualnih naočala kojeg možete pronaći klikom na link:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2627882   Rok [...]

2503, 2019

Javna nabava usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabava virtualnih naočala

25.03.2019|

Općina Medulin provodi postupak javne nabave “Nabava usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabava virtualnih naočala“, evidencijski broj nabave: 260/19, kao dio aktivnosti projekta “Arheološki park Vižula“, sufinaniranog iz Operativnog programa [...]

 

Skip to content