NATJEČAJI JAVNE NABAVE

804, 2019

Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik

08.04.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik kojeg možete pronaći klikom na link:   https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2666539   Rok za dostavu ponude je 29. travnja [...]

2703, 2019

Obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabavu virtualnih naočala

27.03.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabavu virtualnih naočala kojeg možete pronaći klikom na link:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2627882   Rok [...]

2503, 2019

Javna nabava usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabava virtualnih naočala

25.03.2019|

Općina Medulin provodi postupak javne nabave “Nabava usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabava virtualnih naočala“, evidencijski broj nabave: 260/19, kao dio aktivnosti projekta “Arheološki park Vižula“, sufinaniranog iz Operativnog programa [...]

2203, 2019

Obavijest o poništenju natječaja za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik

22.03.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Zapisnik s otvaranja ponuda, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Odluku o poništenju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik koji možete pronaći klikom na [...]

602, 2019

Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik

06.02.2019|

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kamik kojeg možete pronaći klikom na link:   https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2477589   Rok za dostavu ponude je 27. veljače [...]

602, 2019

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

06.02.2019|

Dana 21. prosinca 2018. godine Općina Medulin je na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) http://eojn.nnhr/Oglasnik/ objavila obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za nabavu Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta [...]

102, 2019

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Albanež d.o.o.

01.02.2019|

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Albanež d.o.o. Sva popratna dokumentacija nalazi se u prilogu. PRILOG:   07 TROŠKOVNIK OBORINSKA_PREG_23_01 Pomer III M_ pr_01_BEZ CIJENA PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

102, 2019

Javna nabava za građenje reciklažnog dvorišta

01.02.2019|

Temeljem podnesenog i odobrenog projektnog prijedloga, Općina Medulin je potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“, koji je na snazi od 01. listopada 2018. godine.   Projekt sufinancira Europska unija [...]

308, 2018

Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom na području Općine Medulin

03.08.2018|

JAVNI NATJEČAJ: Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta s asfaltnim kolnikom na području Općine Medulin

2904, 2018

Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta sa kamenim kolnikom

29.04.2018|

JAVNI NATJEČAJ:  Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta sa kamenim kolnikom