Na temelju  članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora  ( Službene novine Općine Medulin  broj 2/2013 i 3/14) i Zaključka Načelnika od 22. srpnja 2020.  Općine Medulin, objavljuje NATJEČAJ za davanje u  zakup poslovnog  prostora putem prikupljanja pismenih ponuda.

 

 

Ponude za natječaj se dostavljaju  Upravnom odjelu  za opće poslove i  društvene djelatnosti Općine Medulin, Centar 223,  Medulin,  u zatvorenoj omotnici s naznakom ” za natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati ”

 

 

Javno otvaranje ponuda biti će 03. kolovoza 2020. u 12,00 sati u prostorijama općine Medulin, Medulin, Centar 223.

 

 

Tekst natječaja možete pogledati u prilogu.

 

PRILOG:

 

 

 

OPĆINA MEDULIN