Objavljen je javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu.

 

 

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku.

 

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili neposrednom predajom u prijemnoj pisarnici Općine Medulin, u zatvorenoj omotnici uz naznaku:

 

« ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARAJ».

 

Ponude se dostavljaju najkasnije do dana 29.04.2022. u 10 sati – NEOVISNO O NAČINU DOSTAVE.

 

 

PRILOZI: