Med eko servis d.o.o. na svojim web stranicama objavio je novi cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada koji je u primjeni od 01.lipnja 2022.godine. Novi cjenik možete pronaći na sljedećem linku: https://medekoservis.hr/cjenik .