Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o  raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju projekta Doma za starije i nemoćne u Općini Medulin (u daljnjem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.

 

 

 

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.

 

 

 

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom Odluke  o objavi javnog poziva za iskazivanje interesa za realizaciju Doma  za starije i nemoćne u Općini Medulin, dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

 

Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail:

ana.vitasovic@medulin.hr  ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223, putem Obrasca za dostavu mišljenja.

 

 

 

Savjetovanje s javnošću je otvoreno je od 11. do 27. rujna 2020. godine.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Medulin će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.

 

 

Prilog: