Objavljen je Javni natječaj za osnivanje prava građenja radi izgradnje sportske dvorane Banjole, na k.č.br. 852/52, zemljište za sport i rekreaciju, površine 9.890 m2 k.o. Pomer, na razdoblje od 99 godina, pod uvjetima i na način određen od strane Općine Medulin i definiran u samome natječaju.

 

 

 

Tekst Natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči Općine Medulin te u „Glasu Istre“.

Javni natječaj otvoren je od 15.01.2019. do 15.02.2019. godine.

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin, Centar 223, Medulin

 

 

 

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana, odnosno do 15.02.2019. godine.

 

 

 

Ponude s pripadajućim prilozima dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom na adresu: Općina Medulin, Medulin, Centar 223 – Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA NA JAVNI NATJEČAJ ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA“. Ponude i pripadajući prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 

 

Tekst natječaja možete pronaći u prilogu.

 

PRILOG:

 

Općina Medulin