Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin, načelnik Općine Medulin raspisuje

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2018. godinu.
Općina Medulin poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave na financijsku podršku programima i projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

 

 

Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe i projekte za sljedeća prioritetna područja:
1.        ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
2.        IZDAVAČKA DJELATNOST
3.        KULTURA
4.        UDRUGE GRAĐANA

 

 

Rok za podnošenje prijava projekata i programa je 30 dana, a završava 26.2.2018. godine.

 

 

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća: