Općina Medulin provodi postupak javne nabave “Nabava usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabava virtualnih naočala“, evidencijski broj nabave: 260/19, kao dio aktivnosti projekta “Arheološki park Vižula“, sufinaniranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (Prioritetna os 6. Zaštita okoliša i održivost resursa, Specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“).

 

 

 

Općina Medulin nositelj je i prijavitelj predmetnoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak. Provedba aktivnosti projekta “Arheološki park Vižula“ započela je 1. rujna 2017.g., a završetak projekta se očekuje 1. rujna 2019.g.

 

 

U sklopu komponente (elementa) projekta “Postavljanje edukacijske opreme“ predviđena je i nabava:

 1. Usluga 3D vizualizacije antičke Vižule;
 2. Naočala za virtualnu stvarnost.

 

 

Interpretacija zaštićene kulturne baštine kroz 3D vizualizaciju antičke stvarnosti Vižule će se koristiti:

 • u prezentacijske svrhe (na inovativan način će se putem digitalne vizualizacije izvršiti interpretacija Vižule kakva je bila u doba antike, a na temelju istraženih arheoloških podataka);
 • znanstvene svrhe (stručnjaci arheolozi će razvijeni sadržaj koristiti za prezentaciju Vižule na međunarodnim znanstvenim simpozijima, susretima i skupovima);
 • obrazovne svrhe (za potrebe arheološke škole, studentima i profesorima u daljnjem istraživanju).

 

 

3D vizualizacija koju će razviti Izvršitelj uključivat će:

 

 

 • Minimalno 15 virtualnih slika:

 

 1.            Hipokaust – objekt A; grijanje, tubuli, prolazak zraka, rekonstrukcija s kaldarijumom, presjek s objašnjenje
 2.            Impluvij – objekt A; način funkcioniranja, tehnički opis, stanje po pronalasku – ulaz u objekt
 3.            Apsida – objekt B + portik s mozaikom; crnobijeli mozaik u moru ispred zida + portik
 4.            Vodospreme – objekt B;
 5.           Mozaici – objek B; dugački hodnik kroz kojeg se vide i druge prostorije s mozaicima
 6.           Pogled s mora na objekte C-H i na vilu
 7.           Peć-kuhinja – iznad objekta D (rimska kuhinja)
 8.            Mlinsko kamenje i preša – objekt E
 9.            Pristanište i brod – objekt E/F
 10.          Villa rustica – objekt G (rekonstrukcija sa Castruma)
 11.          Cesta + kola s konjem
 12.          Nekropola, olovni sarkofazi, zlato
 13.          Objekt G iznutra – prostor za skladištenje ulja, žita..)
 14.          Prikaz ukopa – paljevinski sloj
 15.          Dama s nakitom, češalj, ogledalo

 

 

 • 3D animacije

 

 

Očekuje se izrada 3D video materijala u ukupnom trajanju od minimalno 10 minuta (5 videa x 2 minute ili 3 videa x 3,33 min – konačan odabir donijet će Naručitelj tijekom izvršavanja ugovora, a temeljem prijedloga Izvršitelja).

 

 

Predviđene teme videa tj. animacija (od navedenog se očekuje minimalno 3 filma) su sljedeće:

 

 

 1.            Uvod u Vižulu – uvodni video (intro)
 2.            Gradnja i rušenje objekta B (prikaz 3 faze)
 3.            Prikaz pristaništa i luke
 4.            Ulaz kroz vrata objekta i promatranje mozaika u prostorijama (3 kom., objekt B) + ulaz u objekt A i pogled na impluvij
 5.            Promjena razine mora na Vižuli i promjena topografije Medulinskog zaljeva.

 

 

Naručitelj ovime stavlja na raspolaganje fotografije, nacrte i pojašnjenja, a kako bi ponuditelji dobili jasniji uvid u pojedine predmete čiju 3D vizualizaciju će biti potrebno razviti u izvršavanju ugovora o nabavi:

 

VIZUALIZACIJA (preuzmi)

 

Dodatne materijale potrebne za izradu 3D vizualizacije Naručitelj će staviti na raspolaganje Izvršitelju u roku 5 dana od dana sklapanja ugovora o nabavi.

 

U elektroničkom oglasniku javne nabave Općina Medulin objavila je Obavijest o nadmetanju za nabavu usluge izrade 3D digitalne vizualizacije virtualne stvarnosti antičke Vižule i nabavu virtualnih naočala kojeg možete pronaći klikom na link:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2690996

Rok za dostavu ponude je 24. travnja 2019. godine u 10,00 sati.
Natječaj otvoren do 24. travnja 2019. godine u 10,00 sati.