lg_13654_opcina_medulin_0Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora objavilo je konačne rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora na području Općine Medulin, koje možete vidjeti u privitku.

 

 

PRILOG: