TipDokumentVeličina

dir
LISTE  

dir
OBAVIJESTI  

dir
REZULTATI  

 

TipDokumentDatumVeličina

pdf
Claudio Zuccon polugodišnje izvješće13/07/2018 07:231M

pdf
Dragan Modrušan polugodišnje izvješće13/07/2018 07:2394.4k

pdf
Drazen Misković polugodišnje izvješće13/07/2018 07:231.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Blašković Valter27/02/2019 14:045.1M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Claudio Zuccon27/02/2019 14:024.7M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Dražen Mišković27/02/2019 14:036.1M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Leverić Mirna27/02/2019 14:034.6M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Medica Matija27/02/2019 14:035.6M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Modrušan Dragan27/02/2019 14:034.8M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Urti Josip27/02/2019 14:034.9M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Verica Vidmar27/02/2019 14:045.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Šimunović Paola27/02/2019 14:045M

pdf
Josip Urti polugodišnje izvješće13/07/2018 07:2377.5k

pdf
Matija Medica polugodišnje izvješće13/07/2018 07:2385.8k

pdf
Mirna Leverić polugodišnje izvješće13/07/2018 07:23124.1k

pdf
Nadopuna godišnjeg izvješća za 2018 godinu - kandidacijska lista grupe birača nositelja Goran Buić29/05/2019 14:183.9M

pdf
Paola Simunović polugodišnje izvješće13/07/2018 07:23122.3k

pdf
Valter Blašković polugodišnje izvješće13/07/2018 07:2378.9k

pdf
Verica Vidmar polugodišnje izvješće13/07/2018 07:23107.9k