Na temelju Odluke  Općinskog vijeća Općine Medulin o  raspisivanju izbora  za članove mjesnih  odbora Klasa: 024-01/22-01/0003  Ur.broj: 2163-27-01-2-22-20 od 17. studenog 2022.  godine načelnik Općine Medulin   obavještava  birače s prebivalištem na području  Općine Medulin  da  će se  u nedjelju  15. siječnja 2023. godine u vremenu od 7,00  do 19,00 sati održati

 

IZBORI

ZA ČLANOVE  VIJEĆA MJESNOG ODBORA 

 

Izbori će se održati   na adresi:

 

Medulin I  birati će se na biračkom mjestu br. 1., u Medulinu, Centar 58,

Medulin II  birati će se na biračkom mjestu br. 2., u Medulinu, Centar 58,

Pomer   birati će se na biračkom mjestu br. 3., u  Pomeru, Pomer  1,

Banjole   birati će se na biračkom mjestu br. 4., u Banjolama, Čimulje 24,

Premantura   birati će se na biračkom mjestu br. 5., u Premanturi, Selo 120 ,

Vinkuran   birati će se na biračkom mjestu br. 6., u Vinkuranu, Centar 3 

Pješčana uvala  birati će se na biračkom mjestu br. 7., u Pješčanoj  uvali, I ogranak  2A.  

 

 

Na izborima se  u svakom mjesnom  odboru bira  pet članova

 

 

Postupak kandidiranja:

Liste za izbor članova vijeća MO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća MO  na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom  na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj  registriranih političkih stranaka  mogu predložiti  koalicijsku  listu za izbor članova  vijeća.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5 potpisa.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača  su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

 

 

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te OIB. Obrasci za  podnošenje kandidature  i obrasci za očitovanje  kandidata o prihvaćanju   kandidature za člana  Vijeća Mjesnog odbora   preuzimaju se i ispunjeni dostavljaju  izbornom povjerenstvu  Općine Medulin, na  adresi: Medulin, Centar 223   od 07. prosinca   2022. godine do 22. prosinca 2022.  godine  u uredovno radno vrijeme. Po potrebi će se organizirati dežurstvo izbornog povjerenstva, o čemu će se  građani izvijestiti putem web stranica.

 

 

Načelnik Općine Medulin

Ivan Kirac, bacc. oec.