Objavljen je Poziv za iskazivanje interesa za gradnju doma za starije i nemoćne u općini Medulin.

 

Poziv za iskazivanje interesa za gradnju možete naći na u prilogu na hrvatskom i na engleskom jeziku :