Slijedom zaprimljenog zahtjeva za izdavanje Potvrde glavnog projekta sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama za izgradnju Antenskog stupa elektroničke komunikacijske infrastrukture – bazna stanica investitora TELE 2 d.o.o., Općina Medulin uputila je dopis teleoperateru TELE 2 d.o.o. s ciljem izražavanja stava protiv postavljanja antenskog stupa.

 

 

 

Općina Medulin mišljenja je da postavljanje antenskog stupa visine 60m na navedenoj lokaciji ne samo da nije prihvatljivo iz prostornih razloga poštivanja mikrolokacije i utjecaja na prostorni doživljaj stupa takve visine već izričito radi negativnih utjecaja koji bi isti mogao imati u smislu emisija elektromagnetskih polja na lokano stanovništvo naselja Vintijan, Pješčane Uvale kao i grada Pule koji se nalaze na vrlo maloj udaljenosti (Vintijan 200m, grad Pula 250 m, Pješčana Uvala 500m).

 

 

Sukladno navedenome Općina Medulin traži da se izgradnja bazne stanice (antenskog stupa) ne realizira odnosno da se ista relocira na primjereniju lokaciju, prvenstveno radi zaštite stanovništva

 

Dopis upućen teleoperateru možete pročitati u prilogu.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN