Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo

TipDokumentVeličina

doc
OBRAZAC_OM5_Izjava_E_document55k

doc
OBRAZAC_OM19_Zahtjev_za_pristup_informacijama60k

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Upravni odjel za proračun i financije

TipDokumentVeličina

doc
OBRAZAC IZJAVE_OM_4_NKN_PKO_NUV74k

doc
Obrazac - obročna otplata69k

pdf
Zahtjev za otpis potrazivanja cl. 137 st. 3 OPZ38.1k

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

TipDokumentVeličina

pdf
00 Upute za placanje upravnih pristojbi222.2k

docx
00- Zahtjev za izdavanje (opći)48.6k

docx
01- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole50.5k

docx
02 - Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove50.6k

docx
03 - Zahtjev za izdavanje izmjene i.ili dopune pravomoćne građevinske dozvole51.4k

docx
04 - Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole49.9k

docx
05 - Zahtjev za izdavanje izmjene i.ili dopune pravomoćne lokacijske dozvole50.1k

docx
06 - Zahtjev za produljenje važenja građevinske ili lokacijske dozvole49.6k

docx
07 - Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u promjeni imena investitora49.7k

docx
08 - Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice49.5k

docx
09 - Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine49.7k

docx
10 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu50.6k

docx
11 - Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole50.8k

docx
12 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine51.1k

docx
13 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – građevine izgrađene do 1 listopada 200749.3k

docx
14 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – građevine izgrađene do 15 veljače 196849.8k

docx
15 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o49.8k

docx
16 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja49.6k

docx
17 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čiji je akt49.7k

docx
18 - Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije49.4k

docx
19 - Zahtjev za suglasnost na utvrđene međe prema geodetskom_parcelacijskom elaboratu49k

docx
20 - Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostornog plana48.9k

docx
21 - Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta49.7k

docx
22 - Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata50.1k

docx
23 - Zahtjev za prijavu početka ili nastavka radova50.2k

docx
24 - Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine50.1k

docx
25 - Zahtjev za prijavu početka pokusnog rada50.2k

docx
26 - Zahtjev za proširenjem građevinskog područja49.5k

docx
27 - Zahtjev za izdavanje potvrde o pravomoćnosti akta50.2k

docx
28 - Zahtjev za potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina – etažiranje51k

docx
29 - Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavljenom izvješću nadzornog inženjera50.6k

docx
30 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu - namjeni zemljišta50.7k

docx
31 - Zahtjev za prijepis50.5k

docx
32 - Zahtjev za izdavanje suglasnosti Povjerenstva za arhitektonsku uspješnost50.4k

docx
34 - Dopuna zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole49.8k

docx
35 - Dopuna zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole49.5k

docx
36 - Dopuna zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevinu49.9k

docx
37 - Zahtjev za poništenje_ukidanje građevinske ili lokacijske dozvole49.7k