TipFolder / DokumentDatumVeličina

dir
KANALIZACIJSKI SUSTAV    

dir
OBJAVE I RASPRAVE    

dir
OBRASCI ZA PREUZIMANJE    

dir
PLANOVI NA SNAZI    
TipFolder / DokumentVeličina

pdf
00 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022 g _ TEKSTUALNI DIO 6.6M

pdf
00 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2023 g - TEKSTUALNI DIO 3.1M

pdf
00 Plan nabave za 2019 godinu 749.7k

doc
00 REBALANS I 2019 35k

pdf
00 Upute za placanje upravnih pristojbi 222.2k

pdf
00 Upute za placanje upravnih pristojbi 222.2k

docx
00- Zahtjev za izdavanje (opći) 48.6k

docx
00- Zahtjev za izdavanje (opći) 48.6k

pdf
00_Obavijest projektantima 102.2k

pdf
0000_Odluka o osnivanju povjerenstva_SN Medulin 01-2022 225.6k

pdf
0_ Plan nabave za 2018 godinu 679.5k

pdf
000_Planovi na snazi i u izradi 443.5k

pdf
01 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2022 g _GRAFIČKI DIO 16.8M

pdf
01 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2023 g - GRAFIČKI DIO 9.3M

pdf
01 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 498.3k

pdf
01 OGLAS_ponovna_javna_rasprava (1) 241k

pdf
01 Odluka o izradi UPU Centinera zapad 1 367.1k

pdf
01 Odluka o mirujućem prometu - izmjene SN 4_21 846.1k

pdf
01 Odluka o mirujućem prometu- izmjene SN 7_20 660.8k

pdf
01 Odluka o mirujućem prometu-pročišćeni tekst - SN 7_19 396.5k

pdf
01 Odluka o tumačenju pojmova - izmjene SN 4_21 1.3M

pdf
01 Odluka o tumačenju pojmova prilikom izrade projektne dokumentacije u postupku ishođenja akata za gradnju na području Općine Medulin - SN 7_19, 1_20 1.2M

xls
01 PRORAČUN 2018 - NASLOVNA STRANA 31k

xls
01 REBALANS I 2017 - NASLOVNA STRANA 31k

xls
01 REBALANS I 2019 - NASLOVNA STRANA 36k

zip
01 SIJECANJ 2010 1.7M

zip
01 SIJECANJ 2011 6M

zip
01 SIJECANJ 2012 4.9M

rar
01 SIJECANJ 2013 2.1M

zip
01 SIJECANJ 2014 179.7k

zip
01 SIJECANJ 2015 3.2M

zip
01 SIJECANJ 2016 3.6M

zip
01 SIJEČANJ 2017 3.9M

pdf
01 SIJEČANJ 2018 1.2M

pdf
01 SIJEČANJ 2019 3.7M

pdf
01 SIJEČANJ 2020 10.4M

pdf
01 SIJEČANJ 2021 11M

pdf
01 SIJEČANJ 2022 1.5M

pdf
01 SIJEČANJ 2023 861k

doc
1 Zahtjev za pristup informacijama 60.5k

pdf
01 sjednica-konstituirajuca 12-6-2013 92.1k

pdf
1 sjednica 07-06-2017 49.6k

pdf
1 sjednica 07-06-2017 346.5k

pdf
1 sjednica 12-06-2021 171k

pdf
01 sjednica 12-6-2013 1013.4k

pdf
1-2010 1.2M

docx
01- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 50.5k

docx
01- Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 50.5k

pdf
1. sjednica 12-06-2021 183.5k

pdf
1_I Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 780.6k

doc
1_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2009 81.5k

docx
1_ Porez na nekretnine - Neizgrađeno građevinsko zemljište_ obrazac 41.1k

docx
02 - Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove 50.6k

docx
02 - Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za pripremne radove 50.6k

pdf
02 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 788.9k

pdf
02 Objava Plana 114.9k

pdf
02 Odluka o izradi UPU Centinera zapad 2 343.4k

pdf
02 PRAVILNIK UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE MEDULIN 2.6M

docx
02 PRILOZI UZ ZAHTJEV 2023 18.8k

xls
02 PRORAČUN 2018 - OPĆI DIO 46k

xls
02 REBALANS I 2017- OPĆI DIO 43.5k

xls
02 REBALANS I 2019- OPĆI DIO 45k

zip
02 VELJACA 2010 2M

rar
02 VELJACA 2011 10.8M

zip
02 VELJACA 2012 40.5M

zip
02 VELJACA 2013 1.4M

zip
02 VELJACA 2014 961.8k

zip
02 VELJACA 2015 2.4M

zip
02 VELJACA 2016 5.1M

zip
02 VELJAČA 2017 7.7M

pdf
02 VELJAČA 2018 809k

pdf
02 VELJAČA 2019 5.9M

pdf
02 VELJAČA 2020 24.9M

pdf
02 VELJAČA 2021 15.5M

pdf
02 VELJAČA 2022 1.9M

pdf
02 VELJAČA 2023 3.7M

pdf
02 VELJAČA 2023 DODATAK 594.1k

doc
2 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije 63k

pdf
2 sjednica 12-06-2017 304.6k

pdf
2 sjednica 12-06-2017 311.3k

pdf
2 sjednica 15-07-2021 89.9k

pdf
2 sjednica 15-07-2021 1.4M

pdf
02 sjednica 28-6-2013 61.1k

pdf
02 sjednica 28-6-2013 1M

pdf
2-2010 3.2M

pdf
2_II Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 781.3k

doc
2_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_2009 53k

docx
2_ Porez na nekretnine - Poslovni prostor_obrazac 43.9k

docx
03 - Zahtjev za izdavanje izmjene i.ili dopune pravomoćne građevinske dozvole 51.4k

docx
03 - Zahtjev za izdavanje izmjene i.ili dopune pravomoćne građevinske dozvole 51.4k

pdf
03 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 802.5k

rar
03 KONZERVATORSKA PODLOGA ZA POTREBE UPU MEDULIN 34.9M

rar
03 OZUJAK 2010 1.1M

rar
03 OZUJAK 2011 5.3M

rar
03 OZUJAK 2012 8.3M

rar
03 OZUJAK 2013 2.2M

rar
03 OZUJAK 2014 4.8M

zip
03 OZUJAK 2015 6M

zip
03 OZUJAK 2016 4.2M

pdf
03 Objava Plana 116.2k

pdf
03 OŽUJAK 2018 703.5k

pdf
03 OŽUJAK 2019 3.9M

pdf
03 OŽUJAK 2020 16M

pdf
03 OŽUJAK 2021 27.4M

pdf
03 OŽUJAK 2022 1.5M

pdf
03 OŽUJAK 2023 1.6M

zip
03 OŽUJKA 2017 7.5M

xlsx
03 PRORAČUN 2018 - POSEBNI DIO 338k

docx
03 Prilozi uz zahtjev 2022 20.2k

xls
03 REBALANS I 2017 - POSEBAN DIO 332.5k

xls
03 REBALANS I 2019 - POSEBAN DIO 260k

doc
3 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 61.5k

pdf
03 sjednica 5-9-2013 60.6k

pdf
03 sjednica 5-9-2013 1.3M

pdf
3 sjednica 12-10-2021 1015.1k

pdf
3 sjednica 12-10-2021 1.4M

pdf
3 sjednica 30-06-2017 310.4k

pdf
3 sjednica 30-06-2017 343.8k

pdf
3 sjednica nastavak 27-10-2021 1015.9k

pdf
3-2010 362.6k

pdf
3_III Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 785.2k

doc
3_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_UDRUGE_GRADANA_2009 50.5k

docx
3_Porez na nekretnine - Stambeni prostor_obrazac 44.2k

docx
04 - Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 49.9k

docx
04 - Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 49.9k

pdf
04 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 341.3k

rar
04 PPUO MEDULIN_SN_8_18_PROCISCENI 81.6M

xls
04 PRORAČUN 2018 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 123.5k

doc
04 REBALANS I 2017 - ZAVRŠNE ODREDBE 26k

xls
04 REBALANS I 2019 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 155k

rar
04 TRAVANJ 2010 2.8M

zip
04 TRAVANJ 2011 17.1M

zip
04 TRAVANJ 2012 5.4M

rar
04 TRAVANJ 2013 2.9M

zip
04 TRAVANJ 2014 3M

zip
04 TRAVANJ 2015 6M

zip
04 TRAVANJ 2016 2.6M

pdf
04 TRAVANJ 2017 10M

pdf
04 TRAVANJ 2018 714.9k

pdf
04 TRAVANJ 2019 3.9M

rar
04 TRAVANJ 2020 18M

pdf
04 TRAVANJ 2021 20M

pdf
04 TRAVANJ 2022 2.6M

pdf
04 TRAVANJ 2023 2.5M

pdf
04 V. ID PPUO Medulin -SN 8_21 4.7M

pdf
04 Zaključak načelnika - I. izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2023. godinu 1.4M

pdf
04 Zaključak načelnika I izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2022 godinu 2.9M

pdf
4 sjednica 06-09-2017 318.5k

pdf
4 sjednica 06-09-2017 301k

pdf
04 sjednica 24-10-2013 60.1k

pdf
04 sjednica 24-10-2013 1.1M

pdf
4 sjednica 25-11-2021 1.3M

pdf
4 sjednica 25-11-2021 1.4M

pdf
4-2010 163.2k

doc
4.SOCIJALNI_PROGRAM_OPCINE_MEDULIN_2009 118.5k

pdf
4_IV Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 788.6k

docx
05 - Zahtjev za izdavanje izmjene i.ili dopune pravomoćne lokacijske dozvole 50.1k

docx
05 - Zahtjev za izdavanje izmjene i.ili dopune pravomoćne lokacijske dozvole 50.1k

rar
05 DPU- zona male privrede MEDULIN_SN_2_085 1.5M

pdf
05 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022 g TEKSTUALNI DIO I izmjene i dopune 3.1M

pdf
05 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2023. g. - TEKSTUALNI DIO. - I. izmjene i dopune 1.3M

pdf
05 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 336.2k

doc
05 REBALANS I 2019 - ZAVRŠNE ODREDBE 27k

rar
05 SVIBANJ 2010 - drugi dio 9.6M

rar
05 SVIBANJ 2010 - prvi dio 8.7M

zip
05 SVIBANJ 2011 13.9M

zip
05 SVIBANJ 2012 21.7M

rar
05 SVIBANJ 2013 3.8M

zip
05 SVIBANJ 2014 2.8M

zip
05 SVIBANJ 2015 2.9M

zip
05 SVIBANJ 2016 6.1M

pdf
05 SVIBANJ 2017 8.6M

pdf
05 SVIBANJ 2018 894.9k

pdf
05 SVIBANJ 2019 12.8M

pdf
05 SVIBANJ 2020 24M

pdf
05 SVIBANJ 2021 15.8M

pdf
05 SVIBANJ 2022 357.3k

pdf
05 SVIBANJ 2023 1.5M

doc
05 ZAVRŠNE ODREDBE PRORAČUN 2018 26k

pdf
05 sjednica-tematska 4-12-2013 58.2k

pdf
5 sjednica 15-12-2021 1015.5k

pdf
5 sjednica 15-12-2022 131.2k

pdf
5 sjednica 23-10- 2017 317.9k

pdf
5 sjednica 23-10-2017 343.2k

pdf
05 sjednica tematska 4-12-2013 729.9k

pdf
5-2010 739.8k

doc
5_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_OBRAZOVANJU__2009 52.5k

pdf
5_V Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 711.3k

docx
06 - Zahtjev za produljenje važenja građevinske ili lokacijske dozvole 49.6k

docx
06 - Zahtjev za produljenje važenja građevinske ili lokacijske dozvole 49.6k

rar
06 DPU VOLME ŠĆUZA_SN_2_09 5M

pdf
06 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2022 g GRAFIČKI DIO I izmjene i dopune 10.2M

pdf
06 Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2023. g. - GRAFIČKI DIO - I. izmjene i dopune 10M

pdf
06 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 303.3k

zip
06 LIPANJ 2009 1001.6k

zip
06 LIPANJ 2010 1.3M

rar
06 LIPANJ 2011 2M

zip
06 LIPANJ 2012 18.7M

rar
06 LIPANJ 2013 1.6M

zip
06 LIPANJ 2014 1.1M

zip
06 LIPANJ 2015 1.9M

zip
06 LIPANJ 2016 3.8M

pdf
06 LIPANJ 2017 8.7M

pdf
06 LIPANJ 2018 435.7k

pdf
06 LIPANJ 2019 1.3M

rar
06 LIPANJ 2020 21.4M

pdf
06 LIPANJ 2021 4.6M

pdf
06 LIPANJ 2022 1.8M

pdf
06 LIPANJ 2023 2.9M

pdf
6 sjednica 15-11-2017 318.9k

pdf
6 sjednica 15-11-2017 296.6k

pdf
06 sjednica 18-12-2013 72.9k

pdf
06 sjednica 18-12-2013 97.8k

pdf
6 sjednica 20-12-2021 1018.1k

pdf
6 sjednica 20-12-2021 1.4M

pdf
6-2010 237.6k

pdf
6_VI Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 855.2k

docx
07 - Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u promjeni imena investitora 49.7k

docx
07 - Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u promjeni imena investitora 49.7k

rar
07 DPU Strana_SN_6_22 46M

pdf
07 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 331.1k

pdf
07 Objava Plana I izmjene i dopune 115.7k

pdf
07 SPRANJ 2022 926.9k

pdf
07 SPRANJ 2023 3M

zip
07 SRPANJ 2009 1.8M

zip
07 SRPANJ 2010 2.2M

zip
07 SRPANJ 2011 6.7M

zip
07 SRPANJ 2012 36M

zip
07 SRPANJ 2013 1013.4k

zip
07 SRPANJ 2014 1.5M

zip
07 SRPANJ 2015 1.6M

zip
07 SRPANJ 2016 3.6M

pdf
07 SRPANJ 2017 933.4k

pdf
07 SRPANJ 2018 322.6k

pdf
07 SRPANJ 2019 1.4M

pdf
07 SRPANJ 2020 14M

pdf
07 SRPANJ 2021 7.8M

pdf
07 sjednica 13-3-2014 241.7k

pdf
07 sjednica 13-3-2014 102.7k

pdf
7 sjednica 21-12-2017 318.5k

pdf
7 sjednica 21-12-2017 348.2k

pdf
7 sjednica 30-12-2021 1.3M

pdf
7 sjednica 30-12-2021 1.3M

pdf
7-2010 136.3k

pdf
7_VII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 865.3k

docx
08 - Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 49.5k

docx
08 - Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice 49.5k

pdf
08 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 338.1k

zip
08 KOLOVOZ 2009 551.9k

rar
08 KOLOVOZ 2010 1.9M

zip
08 KOLOVOZ 2011 1013.5k

rar
08 KOLOVOZ 2012 10.7M

rar
08 KOLOVOZ 2013 1.4M

zip
08 KOLOVOZ 2014 743.3k

zip
08 KOLOVOZ 2015 2.5M

zip
08 KOLOVOZ 2016 1.7M

zip
08 KOLOVOZ 2017 5.3M

pdf
08 KOLOVOZ 2018 661.8k

pdf
08 KOLOVOZ 2019 1.4M

pdf
08 KOLOVOZ 2020 3.7M

pdf
08 KOLOVOZ 2021 3.6M

pdf
08 KOLOVOZ 2022 1.8M

pdf
08 KOLOVOZ 2023 1015.7k

rar
08 UPU TP POMER_SN_8_11 2.5M

pdf
8 sjednica 04-02-2022 1.4M

pdf
8 sjednica 04-02-2022 118.7k

pdf
08 sjednica 22-05-2014 113.4k

pdf
08 sjednica 22-5-2014 63.3k

pdf
8 sjednica 31-01-2018 312.2k

pdf
8 sjednica 31-01-2018 157.3k

pdf
8-2010 170.2k

pdf
8_VIII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 965k

docx
09 - Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine 49.7k

docx
09 - Zahtjev za izdavanje dozvole o promjeni namjene i uporabu građevine 49.7k

pdf
09 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu 348k

zip
09 RUJAN 2009 2.6M

rar
09 RUJAN 2010 2.2M

zip
09 RUJAN 2011 6.7M

rar
09 RUJAN 2012 9.5M

rar
09 RUJAN 2013 518.1k

zip
09 RUJAN 2014 891.1k

zip
09 RUJAN 2015 2.8M

zip
09 RUJAN 2016 2.1M

zip
09 RUJAN 2017 3.8M

pdf
09 RUJAN 2018 597.3k

pdf
09 RUJAN 2019 2.3M

pdf
09 RUJAN 2020 32M

pdf
09 RUJAN 2021 4.7M

pdf
09 RUJAN 2022 845.5k

rar
09 UPU VALBONAŠA_SN_1_12 3.1M

pdf
09 sjednica 11-06-2014 74k

pdf
09 sjednica 11-6-2014 58.1k

pdf
9 sjednica 12-02-2018 329.9k

pdf
9 sjednica 12-02-2018 134.3k

pdf
9 sjednica 31-03-2022 1.3M

pdf
9 sjednica 31-03-2022 191.2k

pdf
9-2010 578k

pdf
9_IX Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 980.5k

docx
10 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu 50.6k

docx
10 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu 50.6k

zip
10 LISTOPAD 2009 3.7M

zip
10 LISTOPAD 2010 1.9M

zip
10 LISTOPAD 2011 3.4M

rar
10 LISTOPAD 2012 25.5M

zip
10 LISTOPAD 2013 311k

zip
10 LISTOPAD 2014 6.8M

zip
10 LISTOPAD 2015 3.4M

zip
10 LISTOPAD 2016 4M

zip
10 LISTOPAD 2017 4.2M

pdf
10 LISTOPAD 2018 554.3k

pdf
10 LISTOPAD 2019 4.4M

pdf
10 LISTOPAD 2020 19.7M

pdf
10 LISTOPAD 2021 3.7M

pdf
10 LISTOPAD 2022 524.5k

pdf
10 sjednica 6-8-2014 241.2k

pdf
10 sjednica 6-8-2014 99.5k

pdf
10 sjednica 12-05-2022 1.3M

pdf
10 sjednica 12-05-2022 113.6k

pdf
10 sjednica 14-04-2018 116.5k

pdf
10 sjednica 14-04-2018 132.2k

rar
10. UPU KAMIK_SN_4_12 5.2M

pdf
10_X Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 972.1k

docx
11 - Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole 50.8k

docx
11 - Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole 50.8k

zip
11 STUDENI 2009 1.8M

rar
11 STUDENI 2010 2.8M

rar
11 STUDENI 2011 9.3M

rar
11 STUDENI 2012 18M

rar
11 STUDENI 2013 1M

zip
11 STUDENI 2014 3.3M

zip
11 STUDENI 2015 2.1M

zip
11 STUDENI 2016 2M

zip
11 STUDENI 2017 3.4M

pdf
11 STUDENI 2018 776.6k

pdf
11 STUDENI 2019 6M

pdf
11 STUDENI 2020 18.9M

pdf
11 STUDENI 2021 2M

pdf
11 STUDENI 2022 1.5M

rar
11 UPU Vintijan_SN_9_12rar 9.5M

pdf
11 sjednica 09-05-2018 125.1k

pdf
11 sjednica 09-05-2018 183.2k

pdf
11 sjednica 25-09-2014 103.5k

pdf
11 sjednica 25-9-2014 64.9k

pdf
11 sjednica 31-05-2022 102.4k

pdf
11 sjednica 31-05-2022 119.1k

pdf
11_XI Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 996.4k

docx
12 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine 51.1k

docx
12 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine 51.1k

zip
12 PROSINAC 2009 2.5M

rar
12 PROSINAC 2010 4.1M

zip
12 PROSINAC 2011 12.7M

rar
12 PROSINAC 2012 19.7M

rar
12 PROSINAC 2013 1.2M

zip
12 PROSINAC 2014 2.8M

zip
12 PROSINAC 2015 1k

zip
12 PROSINAC 2016 4.9M

zip
12 PROSINAC 2017 11.6M

pdf
12 PROSINAC 2018 4.4M

pdf
12 PROSINAC 2019 11.8M

pdf
12 PROSINAC 2020 33.4M

pdf
12 PROSINAC 2021 5.2M

pdf
12 PROSINAC 2022 4.1M

pdf
12 PROSINAC 2022 DOPUNA 787.6k

pdf
12 sjednica 06-06-2018 123.9k

pdf
12 sjednica 06-06-2018 172.1k

pdf
12 sjednica 13-06-2022 99.5k

pdf
12 sjednica 30-10-2014 229.8k

pdf
12 sjednica 30-10-2014 i 6-11-2014 97.1k

pdf
12 sjednica nastavak-poziv i dnevni red 06-11-2014 228.9k

pdf
12 svečana sjednica 13-06-2022 92.1k

rar
12. UPU CAMPANOZ_SN 2_13 3.9M

pdf
12_XII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu 1005.2k

docx
13 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – građevine izgrađene do 1 listopada 2007 49.3k

docx
13 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – građevine izgrađene do 1 listopada 2007 49.3k

pdf
13 sjednica 12-06-2018 132k

pdf
13 sjednica 21-07-2022 101.9k

pdf
13 sjednica 21-07-2022 124.3k

pdf
13 sjednica 27-11-2014 110.8k

pdf
13 svečana sjednica 12-06-2018 304.3k

rar
13. UPU STOCCA_SN_7_14 1.9M

docx
14 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – građevine izgrađene do 15 veljače 1968 49.8k

docx
14 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – građevine izgrađene do 15 veljače 1968 49.8k

pdf
14 sjednica 19-07-2018 128.9k

pdf
14 sjednica 19-07-2018 236.9k

pdf
14 sjednica 22-09-2022 100.3k

pdf
14 sjednica 22-09-2022 121.4k

pdf
14 sjednica 23-12-2014 282k

pdf
14 sjednica 23-12-2014 223.6k

rar
14. ID UPU KAMIK_SN_7_15 2.5M

docx
15 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o 49.8k

docx
15 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o 49.8k

pdf
15 sjednica 05-03-2015 283.4k

pdf
15 sjednica 06-08-2018 103.6k

pdf
15 sjednica 06-08-2018 128.8k

pdf
15 sjednica 5-3-2015 103.9k

pdf
15 sjednica 17-11-2022 101.4k

pdf
15 sjednica 17-11-2022 129.1k

rar
15. UPU BANJOLE_SN_1_16 61M

docx
16 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja 49.6k

docx
16 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja 49.6k

pdf
16 sjednica 06-09-2018 124k

pdf
16 sjednica 06-09-2018 168.2k

pdf
16 sjednica 20-12-2022 109.7k

pdf
16 sjednica 20-12-2022 132.3k

pdf
16 sjednica 26-3-2015 279k

pdf
16 sjednica 26-3-2015 383.5k

rar
16. UPU POMER_SN_1_16 10.8M

docx
17 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čiji je akt 49.7k

docx
17 - Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čiji je akt 49.7k

pdf
17 sjednica 06-11-2018 123.9k

pdf
17 sjednica 07-11-2018 182.3k

pdf
17 sjednica 13-03-2023 101.7k

pdf
17 sjednica 13-03-2023 139.2k

pdf
17 sjednica 27-04-2015 239k

pdf
17 sjednica 27-4-2015 229.8k

rar
17. UPU MEDULIN_SN_2_16 75.7M

docx
18 - Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije 49.4k

docx
18 - Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije 49.4k

pdf
18 sjednica 11-06-2015 226.5k

pdf
18 sjednica 11-06-2015 310.1k

pdf
18 sjednica 12-04-2023 101.2k

pdf
18 sjednica 12-04-2023 100.6k

pdf
18 sjednica 21-12-2018 125.1k

pdf
18 sjednica 21-12-2018 209.1k

rar
18. UPU PJESCANA UVALA_SN_3_16 14.4M

docx
19 - Zahtjev za suglasnost na utvrđene međe prema geodetskom_parcelacijskom elaboratu 49k

docx
19 - Zahtjev za suglasnost na utvrđene međe prema geodetskom_parcelacijskom elaboratu 49k

pdf
19 sjednica 06-06-2023 105.2k

pdf
19 sjednica 06-06-2023 159.3k

pdf
19 sjednica 27-07-2015 239.9k

pdf
19 sjednica 27-07-2015 299k

pdf
19 sjednica 31-01-2019 125.1k

pdf
19 sjednica 31-01-2019 172.5k

rar
19. UPU KRASE_SN_7_16 3.2M

docx
20 - Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostornog plana 48.9k

docx
20 - Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostornog plana 48.9k

pdf
20 sjednica 04-04-2019 128.4k

pdf
20 sjednica 04-04-2019 211.1k

pdf
20 sjednica 06-10-2015 235.3k

pdf
20 sjednica 6-10-2015 188.2k

pdf
20 sjednica 12-06-2023 117.2k

pdf
20 svečana sjednica 12-06-2023 78.9k

rar
20. UPU Centinere Medulin_SN_7_19 3.5M

docx
21 - Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta 49.7k

docx
21 - Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta 49.7k

pdf
21 sjednica 03-12-2015 230.2k

pdf
21 sjednica 03-12-2015 261.7k

pdf
21 sjednica 06-06-2019 125.7k

pdf
21 sjednica 06-06-2019 125.3k

pdf
21 sjednica 06-09-2023 103.1k

rar
21. ID UPU Krase_SN_9_19_pročišćeni 6.2M

docx
22 - Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata 50.1k

docx
22 - Zahtjev za izdavanje potvrde o usklađenosti parcelacijskog elaborata 50.1k

pdf
22 sjednica 13-06-2019 100.3k

pdf
22 sjednica 23-12-2015 232.7k

pdf
22 sjednica 23-12-2015 274.1k

rar
22. UPU Volme Šćuza 2_SN_5_14 3.3M

docx
23 - Zahtjev za prijavu početka ili nastavka radova 50.1k

docx
23 - Zahtjev za prijavu početka ili nastavka radova 50.1k

pdf
23 sjednica 30-07-2019 78.3k

pdf
23 sjednica 30-07-2019 130.5k

pdf
23 sjednica 30-12-2015 230.4k

pdf
23 sjednica 30-12-2015 260.7k

rar
23. UPU Stupice 2_SN_6_22 44.5M

docx
24 - Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine 50.1k

docx
24 - Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine 50.1k

pdf
24 sjednica - 04-03-2016 294.1k

pdf
24 sjednica 04-03-2016 238.2k

pdf
24 sjednica 19-08-2019 115.3k

pdf
24 sjednica 19-09-2019 75.6k

docx
25 - Zahtjev za prijavu početka pokusnog rada 50.2k

docx
25 - Zahtjev za prijavu početka pokusnog rada 50.2k

pdf
25 sjednica - 12-05-2016 255.7k

pdf
25 sjednica 04-09-2019 123.5k

pdf
25 sjednica 21-04-2016 271.5k

pdf
25 tematska sjednica 04-09-2019 78k

docx
26 - Zahtjev za proširenjem građevinskog područja 49.5k

docx
26 - Zahtjev za proširenjem građevinskog područja 49.5k

pdf
26 sjednica 09-06-2016 269.3k

pdf
26 sjednica 09-06-2016 289.4k

pdf
26 sjednica 29-10-2019 83.6k

pdf
26 sjednica 29-10-2019 125.3k

docx
27 - Zahtjev za izdavanje potvrde o pravomoćnosti akta 50.2k

docx
27 - Zahtjev za izdavanje potvrde o pravomoćnosti akta 50.2k

pdf
27 sjednica 13-06-2016 258k

pdf
27 sjednica 13-06-2016 354.1k

pdf
27 sjednica 19-12-2019 84.4k

pdf
27 sjednica 19-12-2019 155.3k

docx
28 - Zahtjev za potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina – etažiranje 51k

docx
28 - Zahtjev za potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina – etažiranje 51k

pdf
28 sjednica 04-08-2016 269.8k

pdf
28 sjednica 04-08-2016 295k

pdf
28 sjednica 17-03-2020 84.6k

pdf
28 sjednica 17-03-2020 124.7k

docx
29 - Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavljenom izvješću nadzornog inženjera 50.6k

docx
29 - Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavljenom izvješću nadzornog inženjera 50.6k

pdf
29 sjednica 15-04-2020 113k

pdf
29 sjednica 15-04-2020 134.2k

pdf
29 sjednica 27-10-2016 319.1k

pdf
29 sjednica 27-10-2016 368.4k

docx
30 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu - namjeni zemljišta 50.7k

docx
30 - Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu - namjeni zemljišta 50.7k

pdf
30 sjednica 22-04-2020 122.9k

pdf
30 sjednica 22-04-2020 165.3k

pdf
30 sjednica 30-11-2016 314.4k

pdf
30 sjednica 30-11-2016 340.4k

docx
31 - Zahtjev za prijepis 50.5k

docx
31 - Zahtjev za prijepis 50.5k

pdf
31 sjednica 09-06-2020 83.7k

pdf
31 sjednica 09-06-2020 137.3k

pdf
31 sjednica 29-12-2016 317.2k

pdf
31 sjednica 29-12-2016 367k

docx
32 - Zahtjev za izdavanje suglasnosti Povjerenstva za arhitektonsku uspješnost 50.4k

docx
32 - Zahtjev za izdavanje suglasnosti Povjerenstva za arhitektonsku uspješnost 50.4k

pdf
32 sjednica 28-03-2017 319.5k

pdf
32 sjednica 28-03-2017 380.4k

pdf
32 svečana sjednica 12-06-2020 87.5k

pdf
32 svečana sjednica 12-06-2020 110.1k

pdf
33 sjednica16-07-2020 84.1k

pdf
33 sjednica 16-07-2020 129.9k

docx
34 - Dopuna zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole 49.8k

docx
34 - Dopuna zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole 49.8k

pdf
34 sjednica 18-09-2020 246.5k

pdf
34 sjednica 18-09-2020 112.4k

docx
35 - Dopuna zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole 49.5k

docx
35 - Dopuna zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole 49.5k

pdf
35 sjednica 28-09-2020 158.7k

pdf
35 sjednica 28-09-2020 153.5k

docx
36 - Dopuna zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevinu 49.9k

docx
36 - Dopuna zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole za građevinu 49.9k

pdf
36 sjednica 09-10-2020 123.2k

pdf
36 sjednica 09-10-2020 111.3k

docx
37 - Zahtjev za poništenje_ukidanje građevinske ili lokacijske dozvole 49.7k

docx
37 - Zahtjev za poništenje_ukidanje građevinske ili lokacijske dozvole 49.7k

pdf
37 sjednica 30-10-2020 80.3k

pdf
37 sjednica 30-10-2020 116.2k

pdf
38 sjednica 15-12-2020 136.9k

pdf
38 sjednica 15-12-2020 138.1k

pdf
39 sjednica 23-12-2020 125.3k

pdf
39 sjednica 23-12-2020 194.4k

pdf
40 sjednica 25-02-2021 83.6k

pdf
40 sjednica 25-02-2021 129.1k

pdf
41 sjednica 14-04-2021 83.8k

pdf
41 sjednica 14-04-2021 152.8k

pdf
ALBANEŽ - SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN - BURLE - FK-2 407k

pdf
ALBANEŽ d.o.o. k.č.br. 1881 i k.č.br. 1275, k.o. Pomer 356.5k

pdf
Aktivnosti Savjeta mladih u 2011 185.7k

pdf
Alen Bernobic 71.1k

pdf
Andrej_Bader-Zabavice_u_stvaranju 23.1M

pdf
BILJESKE 2015 167.8k

doc
BILJEŠKE 2017 204.5k

doc
BILJEŠKE 2018 198.5k

doc
BILJEŠKE 2019 205k

doc
BILJEŠKE 2020 221.5k

doc
BILJEŠKE 2021 220.5k

doc
BILJEŠKE 2022 217.5k

doc
Biljeske uz financijska izvjesca 202k

pdf
Brošura - Proračun u malom Općine Medulin 2021 1.5M

pdf
Brošura - Proračun u malom Općine Medulin 2022 7.2M

pdf
Campanoz-ponovna_javna_rasprava_21.11.2012 21.3k

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu 13M

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu 13M

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin 8-2016 11.9M

pdf
Cjenik Med BIKE de 458k

pdf
Cjenik Med BIKE eng 358.4k

pdf
Cjenik Med BIKE hr 408.8k

pdf
Cjenik Med BIKE it 357.6k

pdf
Claudio Zuccon polugodišnje izvješće 1M

pdf
Claudio_Zuccon_web 132.5k

pdf
Come si utilizza Med BIKE - IT 576.1k

pdf
DOM ZA STARIJE OSOBE BANJOLE – OPĆINA MEDULIN 366k

zip
DPU STRANA (SN 2_11) 40.5M

rar
DPU VOLME SCUZA (SN 2_09) 14.7M

pdf
Davor Zoricic_1 411.1k

pdf
Divna_Radolovic_Rosanda_web 874.9k

pdf
Divna_scan-za web 486.8k

pdf
Donacije 2013 53.3k

pdf
Donacije 2014 53.6k

pdf
Donacije 2015 57.3k

zip
Donacije 2016 49.7k

zip
Donacije 2017 44.6k

jpg
Dopis Hrvatskih voda – izgradnja kanalizacijskog sustava Banjola 255.2k

jpg
Dopis Hrvatskih voda – izgradnja kanalizacijskog sustava Premantura 268k

pdf
Dragan Modrušan polugodišnje izvješće 94.4k

pdf
Drazen Misković polugodišnje izvješće 1.4M

pdf
Drazen_Miskovic_web 1.6M

pdf
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE - registar ugovora 162.5k

pdf
ELJKO KOVAČEVIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja 358.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave 90.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave 90.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave 90.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave 90.6k

pdf
Emil Jukopila_1 100.7k

xls
Financijski_plan_prijava_programa_javnih_potreba_2014 34k

xls
Financijski izvještaj za 2016 1.3M

pdf
Financijsko izvješće Afrim Fetai 4M

pdf
Financijsko izvješće Emil Jukopila 5.8M

pdf
GODISNJI OBRACUN PRORACUNA 2015. GODINA 651.9k

doc
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU 2.5M

doc
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU (2) 2.7M

doc
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU 3.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Claudio Zuccon 1.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Davor Zoričić 913.8k

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Emil Jukopila 5.7M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Matija Medica 1.2M

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Milovan Jovan 9.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Mirna Leveric 1.1M

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Neven Iveša 7.7M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2017 Emil Jukopila 15.3M

pdf
Godisnja financijska izvjesca za 2016 Drazen Miskovic 1.1M

pdf
Godisnja financijska izvjesca za 2016 Verica Vidmar 1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Claudio Zuccon 1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Drazen Miskovic 905.8k

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Klaudio Privrat 1.2M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Matija Medica 1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Mirna Leveric 9.4M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Verica Vidmar 1.2M

pdf
Godisnja izvjsca za 2015 Divna Radolovic Rosanda 1M

pdf
Godisnji_plan_objave_natjecaja_2016 382.3k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2014 745k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OM za 2012. godinu 441k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OM za 2013. godinu 573.7k

pdf
Godisnji plan upravljanja pom. dobrom u OM za 2015.g.II.izm.idop-grafdio 6.9M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom OPMedulin za 2015.II.izmjidop 1003.3k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2016 998.3k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2016 - GRAFICKI DIO 6.5M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Opcini Medulin za 2020 - tekstualni dio 407.5k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014.-III.izmjene i dopune 4.4M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim odbrom za 2014.-III.izmjene i dopune-gra 10.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Claudio Zuccon 1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Danijela Žgomba 712.1k

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Dragan Modrušan 1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Josip Urti 1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Leverić Mirna 1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Matija Medica 1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Mišković Dražen 1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Paola Šimunović 1.2M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Valter Blašković 1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Verica Vidmar 1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Blašković Valter 5.1M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Claudio Zuccon 4.7M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Dražen Mišković 6.1M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Leverić Mirna 4.6M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Medica Matija 5.6M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Modrušan Dragan 4.8M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Urti Josip 4.9M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Verica Vidmar 5.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Šimunović Paola 5M

pdf
Godišnja izvješća za 2016 Divna Radolović Rosanda 1.3M

pdf
Godišnje izvješće za 2017 Divna Radolović Rosanda 1.1M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu 2.3M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu 999.7k

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu 2.3M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Medulin za 2018. godinu 3.9M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu 2.2M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu 2.2M

doc
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021 godinu 3M

pdf
Godišnji obračun proračuna 2016 642.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2013 353.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM 2017 - I Izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO 6.7M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - GRAFIČKI DIO 6.7M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - I Izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO 667.2k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - TEKSTUALNI DIO 653.6k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - GRAFIČKI DIO 6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - I. izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO 6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - II. izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO 6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019 godinu - grafički dio- PRVE IZMJENE 7.1M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019 godinu - tekstualni dio-PRVE IZMJENE 632.2k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019. g. - GRAFIČKI DIO 6.9M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019. g. - TEKSTUALNI DIO 621k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2020 g - GRAFIČKI DIO - II izmjene i dopune 9.6M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2020 g - GRAFIČKI DIO - I izmjene i dopune 9.6M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2020. g. - GRAFIČKI DIO 9.2M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2021 g - GRAFIČKI DIO - III izmjene i dopune 10.4M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2021 g - GRAFIČKI DIO - II izmjene i dopune 10.4M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2021 g - GRAFIČKI DIO - I izmjene i dopune 10.4M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2021 g - TEKSTUALNI DIO - III izmjene i dopune 399.3k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2021 g - TEKSTUALNI DIO - II izmjene i dopune 414.9k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2021. g. - GRAFIČKI DIO 10.4M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - I. izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO 611.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - II. izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO 614.8k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - TEKSTUALNI DIO 675.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2020 g - TEKSTUALNI DIO - pročišćeni tekst - II izmjene i dopune 405.5k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2020 g - TEKSTUALNI DIO - pročišćeni tekst - I izmjene i dopune 404.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2021 g - TEKSTUALNI DIO - I izmjene i dopune 411.9k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2021. g. - TEKSTUALNI DIO 404.9k

pdf
Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 2013 6.7M

pdf
How to use Med Bike - EN 302.9k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU 561.5k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2017. GODINU 422.1k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU 1.8M

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2019. GODINU 1.9M

doc
I. Izmjene i dopne Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu 57k

pdf
I. Izmjene i dopune Odluke o izvrsavanju Proracuna Opcina Medulin 78.2k

pdf
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu 200.5k

pdf
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu 263.9k

doc
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna 2020 - KONAČNA 62k

doc
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu 57k

pdf
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 1.2M

pdf
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 261.1k

pdf
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu 1.7M

7z
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2023. godinu 64.5k

pdf
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2023. godinu 325k

rar
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Medulin za 2021. godinu 1.4M

pdf
I._Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2021._godinu 308.4k

zip
ID DPU Strana (SN 6_22) 3.3M

pdf
ID DPU Strana Izvješće o javnoj raspravi 3.5M

pdf
ID DPU Strana Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi 1.8M

pdf
ID PPUO - Izvjesce o ponovnoj JR 8.3M

pdf
ID PPUO Medulin - Izvjesce o JR 5M

zip
ID UPU KAMIK (SNOM 7-15) 13.1M

pdf
ID UPU Valbonasa - Izvjesce o JR 5M

pdf
ID UPU Valbonaša - Izvješće o ponovnoj JR 7.3M

pdf
I Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2022 178.4k

pdf
II. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE MEDULIN ZA 2016. GODINU 570.1k

doc
II. Izmjene i dopne Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu 51.5k

pdf
II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Opcine Medulin 78.3k

pdf
II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu 68k

doc
II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna 2020 60.5k

pdf
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 294.4k

pdf
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 260.7k

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu 1.8M

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu 1.7M

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu 1.7M

rar
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu 108.8k

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu 1.6M

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu 622.9k

zip
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2022. godinu 141.6k

pdf
II. Izmjene i dopune odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu 199k

pdf
II. PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER 270.9k

pdf
II._Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2021._godinu 291.9k

doc
II._izmjene_i_dopune_Odluke_o_izvrsavanju_Proracun 47.5k

pdf
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU 1.9M

pdf
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 314.9k

pdf
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu 283.6k

pdf
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin 68.9k

pdf
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu 1.9M

pdf
III._Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2021._godinu 1.2M

pdf
III_Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2020 174.9k

pdf
III_Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2020_godinu 363.2k

doc
II Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin 48k

pdf
II Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin 1.5M

pdf
II_ Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2020 190.4k

pdf
II_zmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2020_godinu 312.1k

pdf
I Izmjene i dopune Odluke izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2020 godinu 68.8k

pdf
I Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2022 godinu 519.6k

zip
I Izmjene i dopune Proračuna za 2022 godinu - zip 142.9k

pdf
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu 1.2M

pdf
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu 345.2k

pdf
IVO GRLIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja 390.7k

pdf
IV_Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2020_godinu 364.8k

rar
IZMJENE I DOPUNE UPU KRASE (SN 9_19) 6.2M

pdf
IZVJEŠĆE JAVNA RASPRAVA UPU VOLME JUG_KOMPLETNO - CRNO 4.4M

xlsx
IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA 2020 9.6k

pdf
I_ Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2018 207.9k

pdf
I_Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2019 193.9k

pdf
I_Dopuna_Plana_savjetovanja_s_javnoscu_za_2020 178.1k

pdf
I_Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2020_godinu 262.4k

pdf
I__Dopuna_Plana_savjetovanja_s_javnoscu_za_2023_pdf 170.1k

pdf
IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi 1.8M

rar
Izbori za Mjesne odbore 2023 961.5k

pdf
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne odbore objavilo je privremene izborne rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora, koji su provedeni dana 21 listopada 2018 godine 370.1k

pdf
Izmjena Odluke o izradi_CZ2_2020 1.1M

pdf
Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu 200.3k

pdf
Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_Strateski_plan 191.2k

pdf
Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU KRASE 1.3M

pdf
Izvjestaj NV Emila Jukopile za 2014 s prilozima 2.5M

pdf
Izvjestaj NV Neven Ivesa za 2014 1.7M

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2010 god od srpnja do prosinca 123k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od siječnja do lipnja 108.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od srpnja do prosinca 142.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od siječnja do lipnja 464.1k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od srpnja do prosinca 804.5k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2013 god od siječnja do lipnja 621.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od siječnja do lipnja 570.9k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od srpnja do prosinca 627.3k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od siječnja do lipnja 534.2k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od srpnja do prosinca 2.4M

zip
Izvještaj o radu načelnika 2017 god od siječnja do lipnja 534k

pdf
Izvješće o II. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU Centinere Medulin 6.9M

pdf
Izvješće o II ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU Krase 6.2M

pdf
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava u 2021. godini 1.1M

pdf
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava u 2022. godini 164.8k

pdf
Izvješće o javnoj raspravi UPU Stupice 2 5.6M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi V ID PPUO Medulin 3.2M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu ID UPU Krase 6.1M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Centinere Medulin 20.2M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Volme jug 3.8M

pdf
Izvješće o ponovnoj javnoj rasparavi ID UPU KRASE 10.6M

pdf
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU Centinere Medulin 18.4M

pdf
Izvješće o primljenim donacijama 583.1k

pdf
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja 94.2k

pdf
Izvješće o provedbi polugodišnjeg programa 01 srpnja do 31 prosinca 2022 260.8k

pdf
Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Medulin za 2019 godinu 166.2k

rar
Izvješće o radu načelnika 2017 god od srpnja do prosinca 4.5M

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od siječnja do lipnja 4.9M

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od srpnja do prosinca 6.6M

rar
Izvješće o radu načelnika 2019 god od siječnja do lipnja 24.8M

rar
Izvješće o radu načelnika 2019 od srpnja do prosinca 28.2M

rar
Izvješće o radu načelnika 2020 od siječnja do lipnja 89.2M

rar
Izvješće o radu načelnika 2020 od srpnja do prosinca 117.2M

rar
Izvješće o radu načelnika od 01. siječnja - 30. lipnja 2022. godine 8.7M

pdf
Izvješće o radu načelnika od 01. siječnja - 30. lipnja 2023. godine 13.9M

pdf
Izvješće o radu načelnika od 01. srpnja - 31. prosinca 2022. godine 337.9k

pdf
Izvješće o stanju u prostoru Medulin - 2016-2020 6.1M

pdf
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora i načinu njihova korištenja 41.4k

pdf
JAVNA RASPRAVA 76.3k

pdf
JAVNA RASPRAVA UPU KRASE 268.4k

pdf
Javna rasprava (1) 276.1k

pdf
Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Pjescana Uvala 269.7k

pdf
Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG zona ugostiteljsko - turističke namjene 2M

pdf
Javni_poziv-nagrade_priznanja_2012 78.6k

pdf
Javni poziv za uvid u spis - k.č. 574-15 k.o. Medulin 403.7k

pdf
Josip Urti polugodišnje izvješće 77.5k

pdf
Jovan_Milovan 28.7k

pptx
KRATKI VODIČ ZA GRAĐANE - DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2022. GODINU 96k

pptx
KRATKI VODIČ ZA GRAĐANE - Godišnji izvještaj o izvršenju za 2022.godinu 130.8k

pdf
KRATKI VODIČ ZA GRAĐANE - PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OM ZA 2022 1.1M

pptx
KRATKI VODIČ ZA GRAĐANE - PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OM ZA 2023 110.9k

pdf
Kako se koristi Med Bike - HR 346.4k

pdf
Klaudio_Privrat_web 133k

pdf
Konačni rezultati izbora - priopćenje 84.5k

pdf
Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika 194.8k

pdf
Konačni rezultati izbora za općinsko vijeće 341.3k

pdf
Lokalni_program_djelovanja_2014-2020 10.1M

pdf
Mapa_1_projekt_prometnih_povrsina 38.5M

pdf
Matija Medica polugodišnje izvješće 85.8k

pdf
Matija_Medica_web 150.4k

pdf
Medinfo_20 1.1M

pdf
Medinfo_21 1.2M

pdf
Medinfo_22 2M

pdf
Medinfo_23 2.1M

pdf
Medinfo_24 5.6M

pdf
Medinfo_25 1.6M

pdf
Medinfo_26 5.6M

pdf
Medinfo_27 3.7M

pdf
Medinfo_28 2.8M

pdf
Medinfo_29 5M

pdf
Medinfo_30 3.8M

pdf
Medinfo_31 2.4M

pdf
Medinfo_32 3.3M

pdf
Medinfo_33 4.6M

pdf
Medinfo_34 4M

pdf
Medinfo_35 4.3M

pdf
Medinfo_36 6.1M

pdf
Medinfo_37 6.8M

pdf
Medinfo_38 4.7M