TipFolder / DokumentDatumVeličina

dir
GLASNIK OPCINE MEDULIN    

dir
IZBORI    

dir
MJESNI ODBORI    

dir
OPCINSKA UPRAVA    

dir
OPCINSKO VIJECE    

dir
PRISTUP INFORMACIJAMA    

dir
RAD UPRAVE    

dir
SAVJET MLADIH    

dir
VIZULA Dokumenti    

dir
VIZULA Nabava    
TipFolder / DokumentVeličina

pdf
00 Plan nabave za 2019 godinu749.7k

doc
00 REBALANS I 201935k

docx
00-Zahtjev_opće45.2k

docx
00-Zahtjev_opće45.2k

pdf
00_PLANOVI NA SNAZI U OM63.9k

pdf
0_ Plan nabave za 2018 godinu679.5k

pdf
01 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu498.3k

pdf
01 OGLAS_ponovna_javna_rasprava (1)241k

pdf
01 Odluka o izradi UPU Centinera zapad 1367.1k

pdf
01 Odluka o mirujućem prometu-pročišćeni tekst - SN 7_19396.5k

pdf
01 Odluka o tumačenju pojmova prilikom izrade projektne dokumentacije u postupku ishođenja akata za gradnju na području Općine Medulin - SN 7_19, 1_201.2M

xls
01 PRORAČUN 2018 - NASLOVNA STRANA31k

xls
01 REBALANS I 2017 - NASLOVNA STRANA31k

xls
01 REBALANS I 2019 - NASLOVNA STRANA36k

zip
01 SIJECANJ 20101.7M

zip
01 SIJECANJ 20116M

zip
01 SIJECANJ 20124.9M

rar
01 SIJECANJ 20132.1M

zip
01 SIJECANJ 2014179.7k

zip
01 SIJECANJ 20153.2M

zip
01 SIJECANJ 20163.6M

zip
01 SIJEČANJ 20173.9M

pdf
01 SIJEČANJ 20181.2M

pdf
01 SIJEČANJ 20193.7M

pdf
01 SIJEČANJ 202010.4M

doc
1 Zahtjev za pristup informacijama60.5k

pdf
01 sjednica-konstituirajuca 12-6-201392.1k

pdf
1 sjednica 07-06-201749.6k

pdf
1 sjednica 07-06-2017346.5k

pdf
01 sjednica 12-6-20131013.4k

pdf
1-20101.2M

docx
01-Građevinska_dozvola46k

docx
01-Građevinska_dozvola46.3k

pdf
1_I Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu780.6k

doc
1_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_200981.5k

docx
1_ Porez na nekretnine - Neizgrađeno građevinsko zemljište_ obrazac41.1k

pdf
02 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu788.9k

pdf
02 Odluka o izradi UPU Centinera zapad 2343.4k

pdf
02 PRAVILNIK UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE MEDULIN2.6M

xls
02 PRORAČUN 2018 - OPĆI DIO46k

xls
02 REBALANS I 2017- OPĆI DIO43.5k

xls
02 REBALANS I 2019- OPĆI DIO45k

zip
02 VELJACA 20102M

rar
02 VELJACA 201110.8M

zip
02 VELJACA 201240.5M

zip
02 VELJACA 20131.4M

zip
02 VELJACA 2014961.8k

zip
02 VELJACA 20152.4M

zip
02 VELJACA 20165.1M

zip
02 VELJAČA 20177.7M

pdf
02 VELJAČA 2018809k

pdf
02 VELJAČA 20195.9M

pdf
02 VELJAČA 202024.9M

doc
2 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije63k

pdf
2 sjednica 12-06-2017304.6k

pdf
2 sjednica 12-06-2017311.3k

pdf
02 sjednica 28-6-201361.1k

pdf
02 sjednica 28-6-20131M

pdf
2-20103.2M

docx
02-Građevinska_dozvola_za_pripremne_radove46.4k

docx
02-Građevinska_dozvola_za_pripremne_radove46.4k

pdf
2_II Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu781.3k

doc
2_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_200953k

docx
2_ Porez na nekretnine - Poslovni prostor_obrazac43.9k

pdf
03 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu802.5k

rar
03 KONZERVATORSKA PODLOGA ZA POTREBE UPU MEDULIN34.9M

rar
03 OZUJAK 20101.1M

rar
03 OZUJAK 20115.3M

rar
03 OZUJAK 20128.3M

rar
03 OZUJAK 20132.2M

rar
03 OZUJAK 20144.8M

zip
03 OZUJAK 20156M

zip
03 OZUJAK 20164.2M

pdf
03 OŽUJAK 2018703.5k

pdf
03 OŽUJAK 20193.9M

pdf
03 OŽUJAK 202016M

zip
03 OŽUJKA 20177.5M

xlsx
03 PRORAČUN 2018 - POSEBNI DIO338k

xls
03 REBALANS I 2017 - POSEBAN DIO332.5k

xls
03 REBALANS I 2019 - POSEBAN DIO260k

doc
3 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija61.5k

pdf
03 sjednica 5-9-201360.6k

pdf
03 sjednica 5-9-20131.3M

pdf
3 sjednica 30-06-2017310.4k

pdf
3 sjednica 30-06-2017343.8k

pdf
3-2010362.6k

docx
03-Izmjene_i_ili_dopune_građevinske_dozvole46.5k

docx
03-Izmjene_i_ili_dopune_građevinske_dozvole46.5k

pdf
3_III Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu785.2k

doc
3_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_UDRUGE_GRADANA_200950.5k

docx
3_Porez na nekretnine - Stambeni prostor_obrazac44.2k

pdf
04 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu341.3k

rar
04 PPUO MEDULIN_SN_8_18_PROCISCENI81.6M

xls
04 PRORAČUN 2018 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA123.5k

doc
04 REBALANS I 2017 - ZAVRŠNE ODREDBE26k

xls
04 REBALANS I 2019 - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA155k

rar
04 TRAVANJ 20102.8M

zip
04 TRAVANJ 201117.1M

zip
04 TRAVANJ 20125.4M

rar
04 TRAVANJ 20132.9M

zip
04 TRAVANJ 20143M

zip
04 TRAVANJ 20156M

zip
04 TRAVANJ 20162.6M

pdf
04 TRAVANJ 201710M

pdf
04 TRAVANJ 2018714.9k

pdf
04 TRAVANJ 20193.9M

rar
04 TRAVANJ 202018M

pdf
4 sjednica 06-09-2017318.5k

pdf
4 sjednica 06-09-2017301k

pdf
04 sjednica 24-10-201360.1k

pdf
04 sjednica 24-10-20131.1M

pdf
4-2010163.2k

docx
04-Lokacijska_dozvola46k

docx
04-Lokacijska_dozvola46k

doc
4.SOCIJALNI_PROGRAM_OPCINE_MEDULIN_2009118.5k

pdf
4_IV Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu788.6k

rar
05 DPU- zona male privrede MEDULIN_SN_2_0851.5M

pdf
05 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu336.2k

doc
05 REBALANS I 2019 - ZAVRŠNE ODREDBE27k

rar
05 SVIBANJ 2010 - drugi dio9.6M

rar
05 SVIBANJ 2010 - prvi dio8.7M

zip
05 SVIBANJ 201113.9M

zip
05 SVIBANJ 201221.7M

rar
05 SVIBANJ 20133.8M

zip
05 SVIBANJ 20142.8M

zip
05 SVIBANJ 20152.9M

zip
05 SVIBANJ 20166.1M

pdf
05 SVIBANJ 20178.6M

pdf
05 SVIBANJ 2018894.9k

pdf
05 SVIBANJ 201912.8M

pdf
05 SVIBANJ 202024M

doc
05 ZAVRŠNE ODREDBE PRORAČUN 201826k

pdf
05 sjednica-tematska 4-12-201358.2k

pdf
5 sjednica 23-10- 2017317.9k

pdf
5 sjednica 23-10-2017343.2k

pdf
05 sjednica tematska 4-12-2013729.9k

pdf
5-2010739.8k

docx
05-Izmjene_i_ili_dopune_lokacijske_dozvole45.9k

docx
05-Izmjene_i_ili_dopune_lokacijske_dozvole45.9k

doc
5_PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_OBRAZOVANJU__200952.5k

pdf
5_V Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu711.3k

rar
06 DPU VOLME ŠĆUZA_SN_2_095M

pdf
06 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu303.3k

zip
06 LIPANJ 20091001.6k

zip
06 LIPANJ 20101.3M

rar
06 LIPANJ 20112M

zip
06 LIPANJ 201218.7M

rar
06 LIPANJ 20131.6M

zip
06 LIPANJ 20141.1M

zip
06 LIPANJ 20151.9M

zip
06 LIPANJ 20163.8M

pdf
06 LIPANJ 20178.7M

pdf
06 LIPANJ 2018435.7k

pdf
06 LIPANJ 20191.3M

rar
06 LIPANJ 202021.4M

pdf
6 sjednica 15-11-2017318.9k

pdf
6 sjednica 15-11-2017296.6k

pdf
06 sjednica 18-12-201372.9k

pdf
06 sjednica 18-12-201397.8k

pdf
6-2010237.6k

docx
06-Produljenje_građevinske_ili_lokacijske_dozvole45.7k

docx
06-Produljenje_građevinske_ili_lokacijske_dozvole45.7k

pdf
6_VI Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu855.2k

rar
07 DPU STRANA_SN_2_112.3M

pdf
07 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu331.1k

zip
07 SRPANJ 20091.8M

zip
07 SRPANJ 20102.2M

zip
07 SRPANJ 20116.7M

zip
07 SRPANJ 201236M

zip
07 SRPANJ 20131013.4k

zip
07 SRPANJ 20141.5M

zip
07 SRPANJ 20151.6M

zip
07 SRPANJ 20163.6M

pdf
07 SRPANJ 2017933.4k

pdf
07 SRPANJ 2018322.6k

pdf
07 SRPANJ 20191.4M

pdf
07 SRPANJ 202014M

pdf
07 sjednica 13-3-2014241.7k

pdf
07 sjednica 13-3-2014102.7k

pdf
7 sjednica 21-12-2017318.5k

pdf
7 sjednica 21-12-2017348.2k

pdf
7-2010136.3k

docx
07-Građevinska_dozvola-promjena_investitora45.7k

docx
07-Građevinska_dozvola-promjena_investitora45.7k

pdf
7_VII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu865.3k

pdf
08 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu338.1k

zip
08 KOLOVOZ 2009551.9k

rar
08 KOLOVOZ 20101.9M

zip
08 KOLOVOZ 20111013.5k

rar
08 KOLOVOZ 201210.7M

rar
08 KOLOVOZ 20131.4M

zip
08 KOLOVOZ 2014743.3k

zip
08 KOLOVOZ 20152.5M

zip
08 KOLOVOZ 20161.7M

zip
08 KOLOVOZ 20175.3M

pdf
08 KOLOVOZ 2018661.8k

pdf
08 KOLOVOZ 20191.4M

pdf
08 KOLOVOZ 20203.7M

rar
08 UPU TP POMER_SN_8_112.5M

pdf
08 sjednica 22-05-2014113.4k

pdf
08 sjednica 22-5-201463.3k

pdf
8 sjednica 31-01-2018312.2k

pdf
8 sjednica 31-01-2018157.3k

pdf
8-2010170.2k

docx
08-Rješenje_o_utvrđivanju_građevne_čestice45.5k

docx
08-Rješenje_o_utvrđivanju_građevne_čestice45.5k

pdf
8_VIII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu965k

pdf
09 Izmjene i dopune plana nabave za 2019 godinu348k

zip
09 RUJAN 20092.6M

rar
09 RUJAN 20102.2M

zip
09 RUJAN 20116.7M

rar
09 RUJAN 20129.5M

rar
09 RUJAN 2013518.1k

zip
09 RUJAN 2014891.1k

zip
09 RUJAN 20152.8M

zip
09 RUJAN 20162.1M

zip
09 RUJAN 20173.8M

pdf
09 RUJAN 2018597.3k

pdf
09 RUJAN 20192.3M

rar
09 UPU VALBONAŠA_SN_1_123.1M

pdf
09 sjednica 11-06-201474k

pdf
09 sjednica 11-6-201458.1k

pdf
9 sjednica 12-02-2018329.9k

pdf
9 sjednica 12-02-2018134.3k

pdf
9-2010578k

docx
09-Dozvola_o_promjeni_namjene_i_uporabi_građevine45.9k

docx
09-Dozvola_o_promjeni_namjene_i_uporabi_građevine45.9k

pdf
9_IX Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu980.5k

zip
10 LISTOPAD 20093.7M

zip
10 LISTOPAD 20101.9M

zip
10 LISTOPAD 20113.4M

rar
10 LISTOPAD 201225.5M

zip
10 LISTOPAD 2013311k

zip
10 LISTOPAD 20146.8M

zip
10 LISTOPAD 20153.4M

zip
10 LISTOPAD 20164M

zip
10 LISTOPAD 20174.2M

pdf
10 LISTOPAD 2018554.3k

pdf
10 LISTOPAD 20194.4M

pdf
10 sjednica 6-8-2014241.2k

pdf
10 sjednica 6-8-201499.5k

pdf
10 sjednica 14-04-2018116.5k

pdf
10 sjednica 14-04-2018132.2k

docx
10-Uporabna_dozvola46.3k

docx
10-Uporabna_dozvola46.3k

rar
10. UPU KAMIK_SN_4_125.2M

pdf
10_X Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu972.1k

zip
11 STUDENI 20091.8M

rar
11 STUDENI 20102.8M

rar
11 STUDENI 20119.3M

rar
11 STUDENI 201218M

rar
11 STUDENI 20131M

zip
11 STUDENI 20143.3M

zip
11 STUDENI 20152.1M

zip
11 STUDENI 20162M

zip
11 STUDENI 20173.4M

pdf
11 STUDENI 2018776.6k

pdf
11 STUDENI 20196M

rar
11 UPU Vintijan_SN_9_12rar 9.5M

pdf
11 sjednica 09-05-2018125.1k

pdf
11 sjednica 09-05-2018183.2k

pdf
11 sjednica 25-09-2014103.5k

pdf
11 sjednica 25-9-201464.9k

docx
11-Privremena_uporabna_dozvola46.4k

docx
11-Privremena_uporabna_dozvola46.4k

pdf
11_XI Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu996.4k

zip
12 PROSINAC 20092.5M

rar
12 PROSINAC 20104.1M

zip
12 PROSINAC 201112.7M

rar
12 PROSINAC 201219.7M

rar
12 PROSINAC 20131.2M

zip
12 PROSINAC 20142.8M

zip
12 PROSINAC 20151k

zip
12 PROSINAC 20164.9M

zip
12 PROSINAC 201711.6M

pdf
12 PROSINAC 20184.4M

pdf
12 PROSINAC 201911.8M

pdf
12 sjednica 06-06-2018123.9k

pdf
12 sjednica 06-06-2018172.1k

pdf
12 sjednica 30-10-2014229.8k

pdf
12 sjednica 30-10-2014 i 6-11-201497.1k

pdf
12 sjednica nastavak-poziv i dnevni red 06-11-2014228.9k

docx
12-Uporabna_dozvola_za_dio_građevine46.5k

docx
12-Uporabna_dozvola_za_dio_građevine46.5k

rar
12. UPU CAMPANOZ_SN 2_133.9M

pdf
12_XII Izmjene i dopune plana nabave za 2018 godinu1005.2k

pdf
13 sjednica 12-06-2018132k

pdf
13 sjednica 27-11-2014110.8k

pdf
13 svečana sjednica 12-06-2018304.3k

docx
13-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_na_temelju_akta_za_građenje_izdanog_do_1.10.200745.8k

docx
13-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_na_temelju_akta_za_građenje_izdanog_do_1.10.200745.8k

rar
13. UPU STOCCA_SN_7_141.9M

pdf
14 sjednica 19-07-2018128.9k

pdf
14 sjednica 19-07-2018236.9k

pdf
14 sjednica 23-12-2014282k

pdf
14 sjednica 23-12-2014223.6k

docx
14-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_do_15.02.196847.8k

docx
14-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_do_15.02.196847.8k

rar
14. ID UPU KAMIK_SN_7_152.5M

pdf
15 sjednica 05-03-2015283.4k

pdf
15 sjednica 06-08-2018103.6k

pdf
15 sjednica 06-08-2018128.8k

pdf
15 sjednica 5-3-2015103.9k

docx
15-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi45.6k

docx
15-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi45.6k

rar
15. UPU BANJOLE_SN_1_1661M

pdf
16 sjednica 06-09-2018124k

pdf
16 sjednica 06-09-2018168.2k

pdf
16 sjednica 26-3-2015279k

pdf
16 sjednica 26-3-2015383.5k

docx
16-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_koje_je_RH_stekla_u_svrhu_stambenog_zbrinjavanja45.9k

docx
16-Uporabna_dozvole_za_građevine_izgrađene_koje_je_RH_stekla_u_svrhu_stambenog_zbrinjavanja45.9k

rar
16. UPU POMER_SN_1_1610.8M

pdf
17 sjednica 06-11-2018123.9k

pdf
17 sjednica 07-11-2018182.3k

pdf
17 sjednica 27-04-2015239k

pdf
17 sjednica 27-4-2015229.8k

docx
17-Uporabna_dozvole_za_građevine_čiji_je_akt_za_građenje_uništen_ili_nedostupan45.8k

docx
17-Uporabna_dozvole_za_građevine_čiji_je_akt_za_građenje_uništen_ili_nedostupan45.8k

rar
17. UPU MEDULIN_SN_2_1675.7M

pdf
18 sjednica 11-06-2015226.5k

pdf
18 sjednica 11-06-2015310.1k

pdf
18 sjednica 21-12-2018125.1k

pdf
18 sjednica 21-12-2018209.1k

docx
18-Lokacijska_informacija45.2k

docx
18-Lokacijska_informacija45.2k

rar
18. UPU PJESCANA UVALA_SN_3_1614.4M

pdf
19 sjednica 27-07-2015239.9k

pdf
19 sjednica 27-07-2015299k

pdf
19 sjednica 31-01-2019125.1k

pdf
19 sjednica 31-01-2019172.5k

docx
19-Zahtjev za utvrdjivanje medja45.4k

docx
19-Zahtjev za utvrdjivanje medja45.4k

rar
19. UPU KRASE_SN_7_163.2M

pdf
20 sjednica 04-04-2019128.4k

pdf
20 sjednica 04-04-2019211.1k

pdf
20 sjednica 06-10-2015235.3k

pdf
20 sjednica 6-10-2015188.2k

docx
20-Izvod iz prostornog plana45.4k

docx
20-Izvod iz prostornog plana45.4k

rar
20. UPU Centinere Medulin_SN_7_193.5M

pdf
21 sjednica 03-12-2015230.2k

pdf
21 sjednica 03-12-2015261.7k

pdf
21 sjednica 06-06-2019125.7k

pdf
21 sjednica 06-06-2019125.3k

docx
21-Potvrda_glavnog_projekta45.8k

docx
21-Potvrda_glavnog_projekta45.8k

rar
21. ID UPU Krase_SN_9_19_pročišćeni6.2M

pdf
22 sjednica 13-06-2019 100.3k

pdf
22 sjednica 23-12-2015232.7k

pdf
22 sjednica 23-12-2015274.1k

docx
22-Potvrda_parcelacijskog_elaborata45.7k

docx
22-Potvrda_parcelacijskog_elaborata45.7k

rar
22. UPU Volme Šćuza 2_SN_5_143.3M

pdf
23 sjednica 30-07-201978.3k

pdf
23 sjednica 30-07-2019130.5k

pdf
23 sjednica 30-12-2015230.4k

pdf
23 sjednica 30-12-2015260.7k

docx
23-Prijava_početka_građenja46k

docx
23-Prijava_početka_građenja46k

pdf
24 sjednica - 04-03-2016294.1k

pdf
24 sjednica 04-03-2016238.2k

pdf
24 sjednica 19-08-2019115.3k

pdf
24 sjednica 19-09-201975.6k

docx
24-Prijava_uklanjanja_građevine45.8k

docx
24-Prijava_uklanjanja_građevine45.8k

pdf
25 sjednica - 12-05-2016255.7k

pdf
25 sjednica 04-09-2019123.5k

pdf
25 sjednica 21-04-2016271.5k

pdf
25 tematska sjednica 04-09-201978k

docx
25-Prijava_početka_pokusnog_rada45.4k

docx
25-Prijava_početka_pokusnog_rada45.4k

pdf
26 sjednica 09-06-2016269.3k

pdf
26 sjednica 09-06-2016289.4k

pdf
26 sjednica 29-10-201983.6k

pdf
26 sjednica 29-10-2019125.3k

docx
26-Zahtjev za prosirenjem gradjevinskog podrucja45.4k

docx
26-Zahtjev za prosirenjem gradjevinskog podrucja45.4k

pdf
27 sjednica 13-06-2016258k

pdf
27 sjednica 13-06-2016354.1k

pdf
27 sjednica 19-12-201984.4k

pdf
27 sjednica 19-12-2019155.3k

docx
27-Potvrda pravomoćnosti45.3k

docx
27-Prijava početka ili nastavka radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima45.3k

pdf
28 sjednica 04-08-2016269.8k

pdf
28 sjednica 04-08-2016295k

pdf
28 sjednica 17-03-202084.6k

pdf
28 sjednica 17-03-2020124.7k

docx
28-Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina - etažiranje45.6k

docx
28-Potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina - etažiranje45.6k

pdf
29 sjednica 15-04-2020113k

pdf
29 sjednica 15-04-2020134.2k

pdf
29 sjednica 27-10-2016319.1k

pdf
29 sjednica 27-10-2016368.4k

docx
29- Zahtjev za potvrdu o dostavljenom izvješću nadzornog inženjera45.3k

docx
29- Zahtjev za potvrdu o dostavljenom izvješću nadzornog inženjera45.3k

pdf
30 sjednica 22-04-2020122.9k

pdf
30 sjednica 22-04-2020165.3k

pdf
30 sjednica 30-11-2016314.4k

pdf
30 sjednica 30-11-2016340.4k

docx
30-Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu - namjeni zemljišta45.6k

docx
30-Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu - namjeni zemljišta45.6k

pdf
31 sjednica 09-06-202083.7k

pdf
31 sjednica 09-06-2020137.3k

pdf
31 sjednica 29-12-2016317.2k

pdf
31 sjednica 29-12-2016367k

docx
31-Zahtjev za prijepis45.6k

docx
31-Zahtjev za prijepis45.5k

pdf
32 sjednica 28-03-2017319.5k

pdf
32 sjednica 28-03-2017380.4k

pdf
32 svečana sjednica 12-06-202087.5k

pdf
32 svečana sjednica 12-06-2020110.1k

docx
32-Obustava postupka45.3k

docx
32-Obustava postupka45.3k

pdf
33 sjednica16-07-202084.1k

docx
33-Dopuna_Građevinska_dozvola46k

docx
33-Potvrda pravomoćnosti45.3k

pdf
34 sjednica 18-09-2020246.5k

docx
34-Dopuna_Lokacijska_dozvola45.7k

pdf
34-Plaćanje upravnih pristojbi222.2k

docx
35-Dopuna_Uporabna_dozvola46.2k

pdf
ALBANEŽ - SANITARNA ODVODNJA U DIJELU NASELJA MEDULIN - BURLE - FK-2407k

pdf
ALBANEŽ d.o.o. k.č.br. 1881 i k.č.br. 1275, k.o. Pomer356.5k

pdf
Aktivnosti Savjeta mladih u 2011185.7k

pdf
Alen Bernobic71.1k

pdf
BILJESKE 2015167.8k

doc
BILJEŠKE 2017204.5k

doc
BILJEŠKE 2018198.5k

doc
BILJEŠKE 2019205k

doc
Biljeske uz financijska izvjesca202k

pdf
Campanoz-ponovna_javna_rasprava_21.11.201221.3k

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu13M

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin-prijedlog plana za javnu raspravu13M

rar
Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin 8-201611.9M

pdf
Cjenik Med BIKE de458k

pdf
Cjenik Med BIKE eng358.4k

pdf
Cjenik Med BIKE hr408.8k

pdf
Cjenik Med BIKE it357.6k

pdf
Claudio Zuccon polugodišnje izvješće1M

pdf
Claudio_Zuccon_web132.5k

pdf
Come si utilizza Med BIKE - IT576.1k

pdf
DOM ZA STARIJE OSOBE BANJOLE – OPĆINA MEDULIN366k

zip
DPU Strana- usvojen_340.5M

rar
DPU Volme Scuza (SN 02 09)14.7M

pdf
Davor Zoricic_1411.1k

pdf
Divna_Radolovic_Rosanda_web874.9k

pdf
Divna_scan-za web486.8k

pdf
Donacije 201353.3k

pdf
Donacije 201453.6k

pdf
Donacije 201557.3k

zip
Donacije 201649.7k

zip
Donacije 201744.6k

jpg
Dopis Hrvatskih voda – izgradnja kanalizacijskog sustava Banjola255.2k

jpg
Dopis Hrvatskih voda – izgradnja kanalizacijskog sustava Premantura268k

pdf
Dragan Modrušan polugodišnje izvješće94.4k

pdf
Drazen Misković polugodišnje izvješće1.4M

pdf
Drazen_Miskovic_web1.6M

pdf
ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE - registar ugovora162.5k

pdf
ELJKO KOVAČEVIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja358.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave90.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave90.6k

pdf
Elektronički oglasnik javne nabave90.6k

pdf
Emil Jukopila_1100.7k

xls
Financijski_plan_prijava_programa_javnih_potreba_201434k

xls
Financijski izvještaj za 20161.3M

pdf
Financijsko izvješće Afrim Fetai4M

pdf
Financijsko izvješće Emil Jukopila5.8M

pdf
GODISNJI OBRACUN PRORACUNA 2015. GODINA651.9k

doc
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU2.5M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Claudio Zuccon1.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Davor Zoričić913.8k

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Emil Jukopila5.7M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Matija Medica1.2M

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Milovan Jovan9.2M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2016 Mirna Leveric1.1M

zip
Godisnja financijska izvjesca 2016 Neven Iveša7.7M

pdf
Godisnja financijska izvjesca 2017 Emil Jukopila15.3M

pdf
Godisnja financijska izvjesca za 2016 Drazen Miskovic1.1M

pdf
Godisnja financijska izvjesca za 2016 Verica Vidmar1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Claudio Zuccon1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Drazen Miskovic905.8k

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Klaudio Privrat1.2M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Matija Medica1.1M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Mirna Leveric9.4M

pdf
Godisnja izvjesca za 2015 Verica Vidmar1.2M

pdf
Godisnja izvjsca za 2015 Divna Radolovic Rosanda1M

pdf
Godisnji_plan_objave_natjecaja_2016382.3k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna 2014745k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OM za 2012. godinu441k

pdf
Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna OM za 2013. godinu573.7k

pdf
Godisnji plan upravljanja pom. dobrom u OM za 2015.g.II.izm.idop-grafdio6.9M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom OPMedulin za 2015.II.izmjidop1003.3k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2016998.3k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2016 - GRAFICKI DIO6.5M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Opcini Medulin za 2020 - tekstualni dio407.5k

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014.-III.izmjene i dopune4.4M

pdf
Godisnji plan upravljanja pomorskim odbrom za 2014.-III.izmjene i dopune-gra10.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Claudio Zuccon1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Danijela Žgomba712.1k

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Dragan Modrušan1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Josip Urti1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Leverić Mirna1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Matija Medica1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Mišković Dražen1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Paola Šimunović1.2M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Valter Blašković1.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2017 - Verica Vidmar1.4M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Blašković Valter5.1M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Claudio Zuccon4.7M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Dražen Mišković6.1M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Leverić Mirna4.6M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Medica Matija5.6M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Modrušan Dragan4.8M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Urti Josip4.9M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Verica Vidmar5.3M

pdf
Godišnja financijska izvješća za 2018 - Šimunović Paola5M

pdf
Godišnja izvješća za 2016 Divna Radolović Rosanda1.3M

pdf
Godišnje izvješće za 2017 Divna Radolović Rosanda1.1M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu2.3M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Medulin za 2018. godinu3.9M

pdf
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu2.2M

pdf
Godišnji obračun proračuna 2016642.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2013353.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM 2017 - I Izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO6.7M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - GRAFIČKI DIO6.7M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - I Izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO667.2k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2017 - TEKSTUALNI DIO653.6k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - GRAFIČKI DIO6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - I. izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2018. g. - II. izmjene i dopune - GRAFIČKI DIO6.8M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019 godinu - grafički dio- PRVE IZMJENE7.1M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019 godinu - tekstualni dio-PRVE IZMJENE632.2k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019. g. - GRAFIČKI DIO6.9M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2019. g. - TEKSTUALNI DIO621k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2020 g - GRAFIČKI DIO - II izmjene i dopune9.6M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2020 g - GRAFIČKI DIO - I izmjene i dopune9.6M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2020. g. - GRAFIČKI DIO9.2M

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - I. izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO611.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - II. izmjene i dopune - TEKSTUALNI DIO614.8k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2018. g. - TEKSTUALNI DIO675.1k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2020 g - TEKSTUALNI DIO - pročišćeni tekst - II izmjene i dopune405.5k

pdf
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2020 g - TEKSTUALNI DIO - pročišćeni tekst - I izmjene i dopune404.1k

pdf
Grafički dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom 20136.7M

pdf
How to use Med Bike - EN302.9k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU561.5k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2017. GODINU422.1k

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU1.8M

pdf
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2019. GODINU1.9M

pdf
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu200.5k

doc
I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna 2020 - KONAČNA62k

pdf
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2020. godinu1.7M

pdf
I._Izmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2020._godinu262.4k

pdf
II. IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA OPCINE MEDULIN ZA 2016. GODINU570.1k

pdf
II. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu68k

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu1.8M

pdf
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu1.7M

pdf
II. PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER270.9k

doc
II._izmjene_i_dopune_Odluke_o_izvrsavanju_Proracun47.5k

pdf
III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU1.9M

pdf
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin68.9k

pdf
III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Medulin za 2019. godinu1.9M

pdf
II_zmjene_i_dopune_Plana_nabave_za_2020_godinu312.1k

pdf
I Izmjene i dopune Odluke izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2020 godinu68.8k

pdf
IVO GRLIĆ - Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja390.7k

rar
IZMJENE I DOPUNE UPU KRASE (SN 9_19)6.2M

pdf
IZVJEŠĆE JAVNA RASPRAVA UPU VOLME JUG_KOMPLETNO - CRNO4.4M

pdf
I_ Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2018207.9k

pdf
I_Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2019193.9k

pdf
I_Dopuna_Plana_savjetovanja_s_javnoscu_za_2020178.1k

pdf
IiD UPU Banjole Kamik - Izvjesce o javnoj raspravi1.8M

pdf
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za mjesne odbore objavilo je privremene izborne rezultate izbora za vijeća mjesnih odbora, koji su provedeni dana 21 listopada 2018 godine370.1k

pdf
Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu200.3k

pdf
Izvjesce_o_provedenom_savjetovanju_Strateski_plan191.2k

pdf
Izvjesce o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU KRASE1.3M

pdf
Izvjestaj NV Emila Jukopile za 2014 s prilozima2.5M

pdf
Izvjestaj NV Neven Ivesa za 20141.7M

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2010 god od srpnja do prosinca123k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od siječnja do lipnja108.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od srpnja do prosinca142.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od siječnja do lipnja464.1k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od srpnja do prosinca804.5k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2013 god od siječnja do lipnja621.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od siječnja do lipnja570.9k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od srpnja do prosinca627.3k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od siječnja do lipnja534.2k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od srpnja do prosinca2.4M

zip
Izvještaj o radu načelnika 2017 god od siječnja do lipnja534k

pdf
Izvješće o II. ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu UPU Centinere Medulin6.9M

pdf
Izvješće o II ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU Krase6.2M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu ID UPU Krase6.1M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Centinere Medulin20.2M

pdf
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Volme jug3.8M

pdf
Izvješće o ponovnoj javnoj rasparavi ID UPU KRASE10.6M

pdf
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi UPU Centinere Medulin18.4M

pdf
Izvješće o primljenim donacijama583.1k

pdf
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja94.2k

pdf
Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Medulin za 2019 godinu166.2k

rar
Izvješće o radu načelnika 2017 god od srpnja do prosinca4.5M

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od siječnja do lipnja330.5k

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od srpnja do prosinca6.6M

rar
Izvješće o radu načelnika 2019 god od siječnja do lipnja24.8M

rar
Izvješće o radu načelnika 2019 od srpnja do prosinca28.2M

pdf
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora i načinu njihova korištenja41.4k

pdf
JAVNA RASPRAVA76.3k

pdf
JAVNA RASPRAVA UPU KRASE268.4k

pdf
Javna rasprava (1)276.1k

pdf
Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Pjescana Uvala269.7k

pdf
Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG zona ugostiteljsko - turističke namjene2M

pdf
Javni_poziv-nagrade_priznanja_201278.6k

pdf
Josip Urti polugodišnje izvješće77.5k

pdf
Jovan_Milovan28.7k

pdf
Kako se koristi Med Bike - HR346.4k

rar
Kamenjak14.3M

pdf
Klaudio_Privrat_web133k

pdf
Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika194.8k

pdf
Konačni rezultati izbora za općinsko vijeće341.3k

pdf
KoordinacijaMO_04.07.2012289k

pdf
KoordinacijaMO_18.05.2012417.2k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_01_03_201273.1k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_01_12_201180.6k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_02_02_2012199.4k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_05_01_201262.8k

pdf
Koordinacija_mjesnih_odbora_12_04_2012231.1k

pdf
Lokalni_program_djelovanja_2014-202010.1M

pdf
Matija Medica polugodišnje izvješće85.8k

pdf
Matija_Medica_web150.4k

pdf
Medinfo_201.1M

pdf
Medinfo_211.2M

pdf
Medinfo_222M

pdf
Medinfo_232.1M

pdf
Medinfo_245.6M

pdf
Medinfo_251.6M

pdf
Medinfo_265.6M

pdf
Medinfo_273.7M

pdf
Medinfo_282.8M

pdf
Medinfo_295M

pdf
Medinfo_303.8M

pdf
Medinfo_312.4M

pdf
Medinfo_323.3M

pdf
Medinfo_334.6M

pdf
Medinfo_344M

pdf
Medinfo_354.3M

pdf
Medinfo_366.1M

pdf
Medinfo_376.8M

pdf
Medinfo_384.7M

pdf
Medinfo_393.6M

pdf
Medinfo_405.9M

pdf
Medinfo_418.1M

pdf
Medinfo_424.7M

pdf
Medinfo_435.6M

pdf
Medinfo_444.9M

pdf
Medinfo_457.6M

pdf
Medinfo_464.3M

pdf
Medinfo_475.6M

pdf
Medinfo_485.2M

pdf
Medinfo_494.9M

pdf
Medinfo_506.1M

pdf
Medinfo_517.7M

pdf
Medinfo_525.4M

pdf
Medinfo_537.9M

pdf
Medinfo_5410.1M

pdf
Medinfo_555.5M

pdf
Medinfo_565.6M

pdf
Medinfo_579.5M

pdf
Medinfo_586.1M

pdf
Medinfo_5916.2M

pdf
Medinfo_607M

pdf
Milovan Jovan_1940.7k

pdf
Milovan_Jovan_web925.6k

pdf
Mirna Leverić polugodišnje izvješće124.1k

pdf
Mirna_Leveric_web140.1k

pdf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2016. - IZJAVA KOMUNALNIM REDARIMA 201538.1k

pdf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2016.-porez na tvrtku31k

rtf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 163.5k

rtf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 1 - IZJAVA - porez na tvrtku58.4k

doc
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 838k

doc
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2017 - čl 21 st 3 alineja 8 - IZJAVA - komunalnim redarima37.5k

rtf
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2019. - čl 21 st 3 alineja 163.9k

doc
NADOPUNA ZAHTJEVA ZA 2019. - čl 21 st 3 alineja 839k

pdf
Nadopuna godišnjeg izvješća za 2018 godinu - kandidacijska lista grupe birača nositelja Goran Buić3.9M

pdf
Nagrade i priznanja u 2011 god53.8k

pdf
Nagrade i priznanja u 2012 god222.6k

pdf
Nagrade i priznanja u 2014 god70k

pdf
Natjecaj_javne_potrebe_udruge_201649.2k

pdf
Neven Ivesa185.8k

pdf
Neven_Ivesa_web580.3k

pdf
Nezakonite_zgrade167.5k

pdf
OBJAVA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA I ZBIRNIH KANDIDACIJSKIH LISTA744.8k

doc
OBRAZAC IZJAVE_OM_4_NKN_PKO_NUV74k

doc
OBRAZAC IZJAVE_OM_4_NKN_PKO_NUV 74k

doc
OBRAZAC OM 08.1 - Izjava o nacinu placanja komunalnog doprinosa za ozakonjenju zgradu68k

doc
OBRAZAC_OM09_zahtjev_za_natjecaj_zakup_zemljista_kiosci_i_standovi61.5k

doc
OBRAZAC_OM1_Zahtjev sufinanciranje vrtica - nadopunjeni - 05-201363.5k

docx
OBRAZAC_OM2_Zahtjev za isplatu naknade za novorodjence39.5k

doc
OBRAZAC_OM3_Zahtjev za socijalno pomoc77.5k

doc
OBRAZAC_OM5_Izjava_E_document55k

docx
OBRAZAC_OM8_Zahtjev_za_obrocnu_otplatu_komunalnog_doprinosa_od_13_02_202048.1k

doc
OBRAZAC_OM10_Zahtjev_za_koristenje_javne_povrsine_kiosci_i_sl_85.5k

doc
OBRAZAC_OM11_Zahtjev_za_zauzimanje_javne_povrsine63.5k

doc
OBRAZAC_OM12_1_Zahtjev_za_izuzimanje iz javnog dobra74k

docx
OBRAZAC_OM12_Zahtjev_za_prekop_javne_povrsine46.5k

doc
OBRAZAC_OM13_Zahtjev_uklanjanje_ili_sijecu_stabla64.5k

doc
OBRAZAC_OM14_Zahtjev_zauzimanje_javne_povrsine_u_svrhu_gradjenja66.5k

doc
OBRAZAC_OM15_Zahtjev_za_zauzimanje_javne_povrsine_manifestacije64k

doc
OBRAZAC_OM16_Zahtjev_za_produzenje_radnog_vremena_ugostiteljskog_objekta62k

doc
OBRAZAC_OM17_Zahtjev_za_postavljanje_standa_privatna_parcela NOVI65.5k

doc
OBRAZAC_OM18_Zahtjev za odradjivanjem obveze student stipendist59.5k

doc
OBRAZAC_OM19_Zahtjev_za_pristup_informacijama60k

doc
OBRAZAC_OM20_Zahtjev_za_prikljucak_poljoprivrede_i_zahtjev_suglasnost70.5k

doc
OBRAZAC_OM21_Zahtjev_ za_prikljucak_na_vodoopskrbu- NOVI77.5k

doc
OBRAZAC_OM22_Zahtjev_za_donosenje_rjesenja_o_obracunu_naknade_za_prikljucenje69.5k

pdf
OGLAS - DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU BANJOLE274.7k

pdf
OGLAS - DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU PJESCANA UVALA273.6k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin168.8k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA Ciljane izmjene i dopune PPUO Medulin168.8k

pdf
OGLAS - JAVNA RASPRAVA ID UPU BANJOLE KAMIK268.6k

pdf
OGLAS - PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU PJESCANA UVALA275.7k

pdf
OGLAS ISPRAVAK-Ciljane izmjene PPUO68.9k

pdf
OGLAS ISPRAVAK-Ciljane izmjene PPUO68.9k

pdf
OGLAS_PONOVNA_JAVNA_RASPRAVA_Ciljane_izmjene_i_dopune PPUO Medulin284.6k

pdf
OGLAS_PONOVNA_JAVNA_RASPRAVA_UPU_PREMANTURA_ZAPAD279k

pdf
OGLAS_PONOVNA_JAVNA_RASPRAVA_UPU_VINKURAN281.3k

pdf
OGLAS_ponovna_javna_rasprava Prijedlog UPU KRASE- zona ugostiteljsko turističke namjene241k

pdf
OGLAS javna rasprava281.3k

pdf
OPĆINA MEDULIN - LOKACIJSKA DOZVOLA - ODVODNJA OTPADNIH VODA - KATIKULIĆ356.2k

pdf
OPĆINA MEDULIN - LOKACIJSKA DOZVOLA - ODVODNJA OTPADNIH VODA - KATIKULIĆ -izmjena datuma uvida!366.4k

pdf
OPĆINA MEDULIN - PROMETNICA OSIPOVICA365.5k

pdf
Obavijest_o_upisu_kandidata_za_spasioce_za_2016. - II366.2k

pdf
Obavijest_o_upisu_kandidata_za_spasioce_za_2016._g170.5k

pdf
Obavijest biracima o provedbi izbora238.8k

pdf
Obavijest biracima o provedbi izbora 279.3k

pdf
Obavijest kandidatima o dezurstvu izbornog povjerenstva162.6k

pdf
Obavijest kandidatima za SSOM za 2013. 2.1M

pdf
Obavijest o dežurstvu izbornog povjerenstva110.9k

pdf
Obavijest o dežurstvu povjerenstva - lokalni izbori 2017125.2k

pdf
Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava, lokalni izbori 2017142.9k

pdf
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa70.5k

pdf
Obavijest o radnom vremenu Matičnog ureda Pula347.2k

pdf
Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2013 god269.4k

pdf
Obavijest o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži Općine Medulin za 2016 godinu350.1k

doc
Obavjest_o_natjecaju_javnepotrebe_OM_201334.5k

pdf
Objava biracima563.8k

pdf
Obrasci financijskih izvjestaja 2015 v 4.1.0420k

doc
Obrazac - obročna otplata69k

xlsx
Obrazac UDJ 2017686.8k

doc
Obrazac_135k

doc
Obrazac_1_137.5k

doc
Obrazac_1_opisni_OBJAVA11.8M

xls
Obrazac_2_proracun1.7M

doc
Obrazac_3_izjava_nepostojanje_dvostrukog_fin._OBJ1.6M

doc
Obrazac_4_izjava_partnerstvo1.6M

doc
Obrazac_KNJIGA_OBJ1.7M

doc
Obrazac_za_prijave_programa_javnih_potreba_201476k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika49k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika49k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa dužnosnika49k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika48.5k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika48.5k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog Etičkog kodeksa službenika i namještenika48.5k

doc
Obrazac savjetovanja s javnošću - Prijedlog strateškog razvojnog programa do 202046k

pdf
Obvezatne upute I - nacin uredjivanja birackog mjesta164.5k

pdf
Obvezatne upute II - glasovanje nepismenih i dr. osoba 167.9k

pdf
Obvezatne upute III - rokovi 165.3k

pdf
Obvezatne upute IV - promatraci173.7k

pdf
Odluka - Osoba zadužena za nepravilnosti u Općini Medulin167.2k

pdf
Odluka ID UPU KRASE271k

pdf
Odluka UPU CENTINERE MEDULIN417.3k

pdf
Odluka_Javni_natjecaj_2016449.6k

pdf
Odluka_o_financiranju_KULTURA_2016237.8k

pdf
Odluka_o_financiranju_UDRUGA_GRADANA_2016239.9k

pdf
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš335.7k

pdf
Odluka o ID DPU Strana1.6M

pdf
Odluka o ID Odluke o izradi UPU CZ1403k

pdf
Odluka o ID Odluke o izradi UPU CZ2192.1k

pdf
Odluka o financiranju - ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB239.8k

pdf
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU VOLME JUG1.5M

pdf
Odluka o izradi ID DPU Volme Šćuza1.6M

pdf
Odluka o izradi ID PPUO Medulin428.8k

pdf
Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Medulin1.9M

pdf
Odluka o izradi UPU Glavica2.2M

pdf
Odluka o izradi UPU KANALIĆ ZAPAD1.5M

pdf
Odluka o izradi UPU PREMANTURA ZAPAD 20191.6M

pdf
Odluka o izradi UPU Stupice 22.6M

pdf
Odluka o izradi UPU VINKURAN ZOTTA 20191.7M

pdf
Odluka o izradi UPU zone poslovne namjene Pomer1.8M

pdf
Odluka o izradi UPU Ševe2.4M

pdf
Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Banjole Kamik68.1k

pdf
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Medulin za 2018. godinu101.7k

pdf
Odluka o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu84.8k

doc
Odluka o izvršenju Proračuna 201874.5k

pdf
Odluka o izvršenju Proračuna 2018225.1k

doc
Odluka o izvršenju Proračuna 2018 - KONAČNA80k

pdf
Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin215.5k

pdf
Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Medulin103.6k

pdf
Odluka o naknadi troškova izborne promidžbe za načelnika Općine Medulin110.9k

pdf
Odluka o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije256.7k

pdf
Odluka o prihvaćanju PPO Kanalić 2019192.2k

pdf
Odluka o proceduri naplate dospjelih_a nenaplacenih potrazivanja4.9M

pdf
Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza452.4k

pdf
Odluka o proceduri zaprimanja i pračenje računa525.2k

pdf
Odluka o ustroju i vođenju evidencija ugovora310.4k

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Banjole1.7M

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Banjole-Premantura-Medulin1.1M

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Medulin1.5M

pdf
Odvodnja otpadnih voda općine Medulin - sustav Premantura1.6M

pdf
Opci uvjeti DE396.6k

pdf
Opci uvjeti EN338.4k

pdf
Opci uvjeti HR425.7k

pdf
Opci uvjeti IT412.2k

zip
Otvoreno Savjetovanje849.3k

xlsx
POLITIČKE STRANKE 201910.7k

pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017551.1k

zip
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2019243.5k

rar
PONOVNA JAVNA RASPRAVA- UPU PREMANTURA ZAPAD-prijedlog plana6.9M

rar
PONOVNA JAVNA RASPRAVA -UPU VINKURAN- prijedlog plana10.5M

pdf
PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU BANJOLE273.3k

pdf
PONOVNA JAVNA RASPRAVA UPU POMER272k

pdf
POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA 2015. GODINE46.3k

rar
PPO CENTINERA ZAPAD (SN 5_12)10.8M

pdf
PPO KANALIĆ (SN 2_2019)6M

rar
PPO KAŠTEJA (SN 4_15)7M

rar
PPO MEDULIN ISTOK (SN 8_14)15M

rar
PPO STUPICE -PREMANTURA ( SN 5_18)13.7M

pdf
PPPomer-Banjole160.9k

zip
PPUO Medulin 2-2007 - 1.dio26.7M

rar
PPUO Medulin 2-2007 - 2.dio48.7M

zip
PPUO Medulin 5-201136.7M

rar
PPUO Medulin – pročišćeni tekst – 8-201821M

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE BANJOLE I55.2k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE MEDULIN I62.8k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE MEDULIN II55.2k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE PJESCANA UVALA52.8k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE POMER55k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE PREMANTURA67.6k

pdf
PRAVOVALJANE KANDIDATURE VINKURAN49.3k

zip
PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA_UPU KRASE9.3M

pdf
PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH OPĆINE MEDULIN ZA 2020280k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_UDRUGA_GRADANA_201044.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_201060.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_OBRAZOVANJU_201055.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_201094.5k

doc
PROGRAM_JAVNIH_POTREBA_U_ZDRAVSTVU_I_SOCIJALNOJ_SKRBI_2010114.5k

pdf
PRORACUN OPCINE MEDULIN ZA 2016. GODINU800.7k

zip
PRORAČUN 2019 KONAČNO (1)322.1k

zip
PRORAČUN 2020 KONAČNO310.3k

pdf
PRORAČUN OPĆINE MEDULIN ZA 2019. GODINU (1)2M

pdf
Paola Simunović polugodišnje izvješće122.3k

pdf
Plan nabave 2012188k

pdf
Plan nabave 2012 - II Izmjene i dopune614.7k

pdf
Plan nabave 2012 - I Izmjene i dopune176.4k

pdf
Plan nabave 2012 - IV Izmjene i dopune222.2k

pdf
Plan nabave 2012- III Izmjene i dopune222k

pdf
Plan nabave 20131.2M

pdf
Plan nabave 2013 III izmjena1.4M

pdf
Plan nabave 2013 II izmjene i dopune1.3M

pdf
Plan nabave 2013 I izmjene1.3M

pdf
Plan nabave 20141.2M

pdf
Plan nabave 2014 - III izmjene i dopune1.4M

pdf
Plan nabave 2014 - II izmjene i dopune1.2M

pdf
Plan nabave 2014 - I Izmjene i dopune1.2M

pdf
Plan nabave 20151M

pdf
Plan nabave 2015 - I izmjene i dopune1.4M

pdf
Plan nabave 20161.7M

pdf
Plan nabave 20161.7M

pdf
Plan nabave 2016 - III izmjene i dopune1.2M

pdf
Plan nabave 2016 - II izmjene i dopune1.1M

pdf
Plan nabave 2016 - I izmjene i dopune1.6M

pdf
Plan nabave za 2017 godinu1.3M

pdf
Plan nabave za 2020 godinu281.8k

pdf
Plan savjetovanja s javnošću za 2016 godinu570.3k

pdf
Plan savjetovanja s javnošću za 2017 godinu253.2k

pdf
Plan savjetovanja s javnošću za 2018 godinu255.5k

pdf