Reagiranje  načelnika Općine Medulin na članak Glasa Istre „Kaštijun otplinjavaju usred sezone, građani su ogorčeni, nesnosni smrad će se širiti još najmanje mjesec dana“  objavljen u broju od 11. lipnja 2021. godine:

 

„Općina Medulin nije bila službeno  upoznata s činjenicom da  je uprava Kaštijuna odlučila usred početka turističke sezone, u trenutku kada bi se trebali boriti za svakog gosta, izvoditi radove na otplinjavanju odlagališnih ploča Kaštijuna.

 

O nužnosti otplinjavanja  uprava Kaštijuna govorila nam je prije više od  godine dana, kao i što su nam govorili o prekrivkama,  (čija je nabava također kasnila), o prostoru pod tlakom, o vodenim maglicama koje bi trebale sprječavati  izlazak smrada iz  prostora gdje se otpad  istovaruje  i prerađuje. No od svega toga ništa – osim magle i praznih priča kojima nas  svakodnevno obasipaju s Kaštijuna uvjeravajući nas da Kaštijun savršeno funkcionira, i kako je on primjer  odlagališta kojeg bi trebali slijediti svi u  našoj zemlji.

 

Smatramo da je vremensko razdoblje od rujna prošle godine, kada su nas iz Građanske inicijative  „Čist zrak – duga ljubav“ upoznali s  nužnosti  provedbe postupka  za nabavu postrojenja za  otplinjavanje i spaljivanje metana, bilo sasvim dovoljno da se taj postupak dovrši do  početka sezone, te do početka toplog vremena, koje zasigurno   pomaže nastanku neugodnih mirisa.

 

Imamo osjećaj da su zaista mještani Općine Medulin  ponovno namagarčeni, obzirom da je Kaštijun bio glava tema u predizbornim programima svih kandidata za župane, gradonačelnike, kada su svi obećavali rješavanje problema Kaštijuna, a sada,  netom nakon završetka izbora,  krenulo se u  provođenje aktivnosti koje znatno utječu na kvalitetu života svih naših mještana, ali  utječu i na njihovu egzistenciju, obzirom da se većina naših mještana bavi turizmom i ugostiteljstvom.

 

Oštro se protivimo  dovozu na Kaštijun otpada iz cijele Istarske županije u količinama koje  Centar nije u stanju preraditi te tražimo usklađenje rada centra sa svim okolišnim i uporabnim dozvolama, kako bi neugodne imisije  za naše mještane bile što manje.

 

Apeliramo  na Upravu Kaštijuna, na Grad Pula i Istarsku županiju da ne pretvaraju mještane Općine Medulin u građane drugog reda, te da naše mještane ne tjeraju na poduzimanje akcija koje nikome neće biti na ponos, ali shvatite – SMRAD JE DOŠAO DO GRLA!!! „

 

 

NAČELNIK OPĆINE MEDULIN

 

Ivan Kirac, bacc.oec.