Prostorno planiranje

15 03, 2019

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene

15.03.2019|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog [...]

14 03, 2019

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene

14.03.2019|Prostorno planiranje|

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 27.03.2019. godine do dana 03.04.2019. godine u ukupnom trajanju od 8 dana.   Javni uvid u Prijedlog [...]

29 11, 2018

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU KRASE

29.11.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu ID UPU KRASE – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 24.12.2018. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.     Dokument o javnoj raspravi [...]

29 11, 2018

Objavljena je javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN

29.11.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERE MEDULIN – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 10.12.2018. godine do dana 08.01.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.   Dokument o javnoj raspravi možete [...]

11 10, 2018

Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene

11.10.2018|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljena je javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG - zona ugostiteljsko turističke namjene.     Tekst javne rasprave pročitajte u prilogu.     PRILOG: Javna rasprava o prijedlogu UPU VOLME JUG - zona ugostiteljsko [...]

12 05, 2016

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu PPUO Medulin

12.05.2016|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin   Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 24. svibnja do 01. lipnja 2016. godine.   Javno izlaganje o Prijedlogu Ciljanih izmjena [...]

6 05, 2016

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Premantura – zapad

06.05.2016|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Premantura - zapad.   Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 18. svibnja do 27. svibnja 2016. godine.   Javno izlaganje o Prijedlogu UPU [...]

6 05, 2016

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Vinkuran

06.05.2016|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljena je Ponovna javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Vinkuran.   Ponovna javna rasprava će se provesti od dana 18. svibnja do 27. svibnja 2016. godine.   Javno izlaganje o Prijedlogu UPU Vinkuran izvršiti [...]

23 12, 2015

ISPRAVAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin

23.12.2015|Novosti i najave, Prostorno planiranje|

Objavljujemo ISPRAVAK OBJAVE JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin, objavljene u prilogu teksta novosti na našim web stranicama dana 21. prosinca 2015. godine. Dokumet o predmetnoj Javnoj raspravi [...]

15 12, 2015

Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin

15.12.2015|Prostorno planiranje|

Javna rasprava o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Medulin, provesti će se od dana 04. siječnja 2016. godine do dana 19. siječnja 2016. godine u ukupnom trajanju od 15 dana.   Javni uvid u [...]