Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 02.03.2020. godine do dana 31.03.2020. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 1 izvršiti će se dana 20.03.2020. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma Banjole, Čimulje 24 u naselju Banjole.

 

PRILOG: