Načelnik Općine Medulin, Ivan Kirac, bacc.oec.
tel.: 052/385-652
e-mail: ivan.kirac@medulin.hr

 

Dan otvorenih vrata kod načelnika :

Svaki ponedjeljak od 8 do 12 sati, uz prethodnu najavu kod tajnice načelnika

Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević
tel.: 052/385-652
e-mail: duska(at)medulin.hr

Akti načelnika i izvješća o radu načelnika