Načelnik Općine Medulin, Ivan Kirac, bacc.oec.
tel.: 052/385-652
e-mail: ivan.kirac@medulin.hr

 

Sastanci kod načelnika uz prethodni dogovor s tajnicom načelnika.

Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević
tel.: 052/385-652
e-mail: duska(at)medulin.hr

Akti načelnika i izvješća o radu načelnika

TipDokumentVeličina

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2010 god od srpnja do prosinca 123k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od siječnja do lipnja 108.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2011 god od srpnja do prosinca 142.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od siječnja do lipnja 464.1k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2012 god od srpnja do prosinca 804.5k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2013 god od siječnja do lipnja 621.7k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od siječnja do lipnja 570.9k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2015 god od srpnja do prosinca 627.3k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od siječnja do lipnja 534.2k

pdf
Izvještaj o radu načelnika 2016 god od srpnja do prosinca 2.4M

zip
Izvještaj o radu načelnika 2017 god od siječnja do lipnja 534k

rar
Izvješće o radu načelnika 2017 god od srpnja do prosinca 4.5M

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od siječnja do lipnja 4.9M

rar
Izvješće o radu načelnika 2018 god od srpnja do prosinca 6.6M

rar
Izvješće o radu načelnika 2019 god od siječnja do lipnja 24.8M

rar
Izvješće o radu načelnika 2019 od srpnja do prosinca 28.2M

rar
Izvješće o radu načelnika 2020 od siječnja do lipnja 89.2M

rar
Izvješće o radu načelnika 2020 od srpnja do prosinca 117.2M

rar
Izvješće o radu načelnika od 01. siječnja - 30. lipnja 2022. godine 8.7M

pdf
Izvješće o radu načelnika od 01. srpnja - 31. prosinca 2022. godine 337.9k

pdf
Provedbeni plan Općine Medulin za razdoblje 2021_2025 Polugodišnje izvješće za razdoblje 1 siječnja do 30 lipnja 2022 3.2M