Općina Medulin kao jedinica lokalne samouprave u svom vlasništvu ima općinska poduzeća Albanež d.o.o, Med eko servis d.o.o., Bužu d.o.o., Medulinska rivijera d.o.o. i Javnu ustanovu Kamenjak

 

Albanež

Albanež d.o.o. za javnu odvodnju formiran je 1.1.2014. godine, a obavlja odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području općine Medulin. Poduzeće ima sjedište u Pomeru,

Adresa: Pomer 1, 52100 Pula.

Tel.: 052/573-136 (centrala); 052/573-523, fax: 052/574-046

web: www.albanez.hr

e-mail:  reklamacije@albanez.hr

 


 

Med eko servis

Med eko servis d.o.o. obavlja djelatnosti vezane za održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu te prijevoz putnika u javnom prometu.

Adresa: Pomer 1, 52100 Pula,

Tel.: 052/573-136 (centrala); fax: 052/574-046

web: www.medekoservis.hr

e-mail: info@medekoservis.hr

 


 

Buža

Buža d.o.o. je u funkciji od 2008. godine u svojstvu Ovlaštenika koncesije i upravlja lukama otvorenim za javni promet Medulin, Runke i Polje.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća od 11. studenoga 2010. godine Buži d.o.o. povjerena je organizacija i upravljanje parkiralištima pod naplatom (Osipovica, Osipovica-Riva, Bijeca, Funtana i Maceja).
Adresa: Centar 58, 52203 Medulin, prizemlje.

Tel/fax: 052/576 063

web: www.buza.hr

mail: buza@buza.hr

Direktor: Neno Lorencin

 

Radno vrijeme lučkog nadzornika u luci Medulin:

Zimsko radno vrijeme: 08:00 – 16:00 (svakodnevno osim praznika)

Ljetno radno vrijeme: 07:00 – 23:00 (svakodnevno)

tel.: 091/255 82 62

 

________________________________________________________________________________

Medulinska rivijera d.o.o.

Misija Medulinske rivijere je informiranje, educiranje i povezivanje zajednice putem relevantnog sadržaja radio programa, raznovrsnosti kulturnih manifestacija i sportskih događanja te ciljanih promidžbenih aktivnosti.
Adresa: Centar 223, 52 203 Medulin (sjedište i pošta)
              Centar 214, 52 203 Medulin – (adresa ureda)
telefon:  +385 52 222 116