Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin, putem svoje internetske stranice, provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Prometnog rješenja naselja Medulin.
U prilogu je predstavljen grafički izvadak iz Prometnog rješenja naselja Medulin (broj projekta 1413/16-1 izrađeno od Via Ing d.o.o. iz Pule, po projektantu Marić Dinu, mag.ing.traff).
Prometno rješenje pojedinog dijela naselja prikazano je na zasebnom listu, a svaki list je imenovan uobičajenim nazivom dijela naselja, radi lakšeg snalaženja i preglednosti.
Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Projektom prometnog rješenja te dobivanje mišljenja i prijedloga.

 

 

Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da svoje prijedloge i mišljenja dostavite putem ispunjenog Obrasca za dostavu mišljenja na e-mail opcina@medulin.hr, putem pošte ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223, s napomenom za „ Prometno rješenje naselja Medulin“

 
Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 31.svibnja – 30. lipnja 2019. godine

 

 

PRILOG: