Općina Medulin donijeti će Odluku kojom će urediti uvjete i postupak za davanje u zakup i korištenje javnih površina radi postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava.

 

 

Prijedlog odluke nalazi se u prilogu kao i obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju.

 

 

PRILOG: