LOGO saberi

 

 

 

 

 

Obavještavamo Vas o terminima održavanja edukativnih radionica, o ulozi reciklažnog dvorišta i sustavu odvojenog prikupljanja otpada po mjesnim odborima, koje ćemo održati u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“.

 

 

Sve radionice će se održati s početkom u 18:00 h, u prostorima mjesnih odbora (Društvenim domovima).

U nastavku šaljemo termine održavanja edukativnih radionica, koje će se održati od ponedjeljka 11. studenoga do petka 15. studenoga 2019. godine:

MO Premantura – 11.11.2019., ponedjeljak („Stara škola – JU Kamenjak“),

MO Pomer – 13.11.2019., srijeda („Zgrada Albaneža d.o.o.“),

MO Banjole – 15.11.2019., petak („Društveni dom Banjole“).

 

Svi zainteresirani koji žele utvrditi svoje stečeno znanje i nadograditi ga novim spoznajama su doborodošli.

 

Održavanje edukativnih radionica se provodi u sklopu projekta „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi u suradnji sa komunalnim poduzećem Med eko servis d.o.o. Održavanje edukativnih radionica je sufinancirano u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.937.905,37 kn, a bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn.

 

OPĆINA MEDULIN