Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin, putem svoje internetske stranice, provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Prometnog rješenja naselja PJEŠČANA UVALA.

 

U prilogu je predstavljen grafički izvadak iz Prometnog rješenja naselja Medulin (broj projekta 1413/16-3 izrađeno od Via Ing d.o.o. iz Pule, po projektantu Marić Dinu, mag.ing.traff).

 

Prometno rješenje pojedinog dijela naselja prikazano je na zasebnom listu.

 

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Projektom prometnog rješenja te dobivanje mišljenja i prijedloga.

 

Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da svoje prijedloge i mišljenja dostavite putem ispunjenog Obrasca za dostavu mišljenja na e-mail opcina@medulin.hr, putem pošte ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223, s napomenom za „Prometno rješenje naselja Pješčana uvala“

 

Savjetovanje s javnošću je otvoreno od 11. rujna – 11. listopada 2019. godine

 

 

Prilog:

 

Obavijest_o_savjetovanju_s_javnoscu

Obrazac – mišljenja i prijedlozi

1_Pregledna-Layout1

2_PROMET_postojece-Plot

3_Pregled listova prom rjesenja-Layout1

4-8_PROMET_rješenje-Layout1

4-8_PROMET_rješenje-Layout2

4-8_PROMET_rješenje-Layout3

4-8_PROMET_rješenje-Layout4

4-8_PROMET_rješenje-Layout5

9_specifikacija znakova-pjescana-Rekapitulacija1

10-Detalj označavanja horizontalne signalizacije-Layout1

11-detalj postavljanja vertikalne signalizacije-1.raskr

12-Detalj bicilističke staze-Plot

13_Detalj betonskog rubnjaka-plot

14_Detalj kolnicke konstrukcije i spoj asfalta-plot

15_Detalj pjesackog nogostupa-plot

16_Detalj rampe za sprijecavanje arhitektonski barijera-plot