stipendije-2Općina Medulin objavila je dana 11.rujna 2020. godine natječaj za dodjelu studentskih stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu, a dana 15. 09.2020. godine donosi izmjenu u roku za prijavu na natječaj. Naime, zbog specifičnosti upisa pojedinih fakulteta ove godine je rok za prijavu 28 dana odnosno do 12.10.2020. godine do 12 sati. Za učenike rok za prijavu ostaje 14 dana od dana objave dakle do 25.09.2020. godine.

 

 

U prilogu pročišćeni tekst natječaja sa pripadajućim izmjenama.

 

 

PRILOG: