Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl. 198. Naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, troškovnik, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude. Zainteresirani gospodarski subjekti svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti u roku od 6 dana od objave ovog prethodnog savjetovanja na e-mail adresu suzana.racanstern@medulin.hr

 

 

U prilogu se gospodarskim subjektima objavljuje na prethodno savjetovanje Dokumentacija o nabavi i Troškovnik s prilozima sukladno čl. 198 st.3. ZJN NN-120/2016 koji određuje da je Naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

 

PRILOG: