Zavod za javno zdravstvo Istarske županije dostavio je preporuke o zbrinjavanju medicinskog otpada, dezinfekcije javnih površina i pokopa umrlih koju možete pročitati u prilogu ove objave.

 

 

 

Uz upute za zbrinjavanje medicinskog otpada iz zdravstvenih ustanova Zavod za javno zdravstvo uputio je i preporuke za zbrinjavanje otpada osoba koje se nalaze u samoizolaciji. Temeljem preporuka otpadne maramice, ubrusi, maske, rukavice, krpe i ostali slični otpad od predmeta osoba u samoizolaciji i osobe koje žive u istom kućanstvu potrebno je odložiti u posebnu vrećicu i čvrsto zatvoriti. Tu vreću je potrebno je staviti u drugu vreću te nakon 72 sata odložiti u spremnik za miješani komunalni otpad. Papirnate maramice i slični otpad ne smiju se odlagati u spremnike za biootpad, papir, plastiku i slično.

 

 

 

Nadalje, vezano uz dezinfekcije javnih površina temeljem dostupnih znanstvenih spoznaja, nema dokaza o učinkovitosti kemijske dezinfekcije cesta i vanjskih kolnika u svrhu sprječavanja pojave zarazne bolesti COVID – 19. Također, higijenski standardi doneseni odredbama vezanima uz COVID -19 isključuju rizike od prijenosa virusa s pločnika i nogostupa.

 

 

 

PRILOG: