Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za razdoblje 2017. -2022. godine., putem svoje internetske stranice, objavom njegovog nacrta.

 

 

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za razdoblje 2017. -2022. godine.

 

 

Svrha donošenja ovog Plana gospodarenja otpadom je definiranje ciljeva, mjera, aktivnosti i rokova za provođenje istih, kao i planiranje potrebnih financijskih sredstava za provođenje mjera iz Plana. Plan se donosi za razdoblje od 6 godina, a njegove izmjene prema potrebi. Planom gospodarenja otpadom se određuje i usmjerava gospodarenje otpadom, analizira postojeće stanje te daju smjernice za njegovo unapređenje.

 

 

S obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail:

savjetovanje@medulin.hr  ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223.

 

 

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 24. kolovoza 2017. godine.

 

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Medulin će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.

 

 

PRILOG: