OPĆINSKI NAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 27. svibnja 2022

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 28. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ br.  2/13, 2/18, 8/18, 2/20, 1/21) Općinski Načelnik, dana 25. svibnja 2022. godine, donio je

 

Pročišćeni tekst

godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022. godinu

 

Članak 1.

Pročišćeni tekst godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022. godinu obuhvaća Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022. godinu KLASA: 342-01/21-01/0012, URBROJ: 2163-27-02-1-22-5 od dana 02.03.2022. godine te I. izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022. godinu KLASA: 342-01/21-01/0012, URBROJ: 2163-27-02-1-22-10 od dana 25.05.2022. godine u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

Svaki zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske mora sadržavati OIB podnositelja Zahtjeva i / ili OIB njegova opunomoćenika.

 

 

Klasa: 342-01/21-01/0012

Urbroj: 2163-27-02-1-22-15

Medulin, 27.05.2022.

 

 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

 

Prilozi uz zahtjev – 2022. g