OPĆINSKI NAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 15. veljače 2023.

 

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), članka 28. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ br.  2/13, 2/18, 8/18, 2/20, 1/21) Općinski Načelnik, dana 30. siječnja 2023. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2023. godinu

 

Članak 1.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2023. godinu  određuje upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Medulin u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2023. godini.

Svaki zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske mora sadržavati OIB podnositelja Zahtjeva i / ili OIB njegova opunomoćenika.

 

*PLAN upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

Klasa: 342-01/22-01/0017

Urbroj: 2163-27-02-1-23-10

Medulin, 15. veljače 2023.

 

 

Općinski Načelnik Općine Medulin

Ivan Kirac,bacc.oec. v.r.

Plan upravljanja Pomorskim dobrom Općine Medulin za 2023. godinu

PRILOZI UZ ZAHTJEV 2023.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Medulin za 2023. g. – TEKSTUALNI DIO. – I. izmjene i dopune

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u OM za 2023. g. – GRAFIČKI DIO – I. izmjene i dopune

Upute za podnositelje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja

PRIMJER ISPUNJENOG ZAHTJEVA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE