LOGOOpćina Medulin 2. veljače 2020. godine prijavila je projekt za mlade “Mladi za Medulin – djeluj lokalno” na natječaj Erasmus +, Ključna aktivnost 3 koji je temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programe Europske unije od 20. travnja 2020. godine odabran za financiranje u  iznosu od 12.785,00 eura. Projekt je financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, a predstavlja najveći i najvažniji projekt za mlade u Općini Medulin.

 

Ovim projektom Općina Medulin želi povećati participaciju mladih u procesima donošenja odluka, povezati i motivirati mlade da se uključe u lokalnu zajednicu te aktivno uključiti mlade u dijalog s donositeljima odluka u cilju razvijanja društvenih vještina, aktivnog građanstva i kreiranja novog Lokalnog programa za mlade Općine Medulin 2021. -2025., najvažnijeg strateškog dokumenta za mlade.

 

Projekt uključuje mlade (15 – 30 godina) s područja općine Medulin, mlade s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju, donositelje odluka (načelnik, vijećnici Općinskog vijeća Općine Medulin, mjesni odbori i pročelnici), Osnovnu školu dr. Mate Demarin, ravnatelje pulskih srednjih škola, Savjet mladih Općine Medulin, youthworkere, predstavnike civilnog sektora te stručne predavače.

 

Na radionici koja je planirana ove subote, 2. listopada 2021. godine s početkom u 10 sati u 3MC-u, Centar 58, predstaviti će se nacrt novog Lokalnog programa koji je nastao na temelju prijedloga mladih na fokus grupama, očekuje se zajednička rasprava te će se održati debate o načinima sudjelovanja mladih u donošenju odluka kao uvod u zajedničku konferenciju.

 

Molimo Vas da vaše sudjelovanje potvrdite do petka, 1. listopada 2021. godine do 13 sati odgovorom na e-mail: stefani.zmak@medulin.hr ili pozivom na broj telefona 052/ 385 – 659.

 

U PRILOGU: POZIV NA RADIONICU I OPIS PROJEKTA

 

 

Događaj će se održati poštujući sve protu-epidemiološke mjere na snazi, a molimo sve sudionike da se i u ovoj prilici pridržavaju propisanih mjera Stožera CZ i Zavoda za javno zdravstvo RH.