1. S obzirom na situaciju vezano uz COVID-19, te provođenje svih preporuka, zabrana i mjera na svim razinama vlasti i upravljanja, otkazuje se – odgađa se javna rasprava kao i javno izlaganje na prijedlog UPU Centinera zapad 1.

 

 
2. Novi termin javne rasprave i javnog izlaganja Prijedloga UPU Centinera zapad 1 objavit će se naknadno na mrežnim stranicama Općine Medulin (www.medulin.hr), u informacijskom sustavu (www.mgipu.hr) i u dnevnom tisku „Glas Istre“.

 

 

PRILOG: