slika_2022-05-20_12-59-55-003Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac potpisao je danas, zajedno s Županom te  gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina iz Istarske županije, te Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, pismo namjere o ostvarivanju suradnje na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja odjela za dječju ortopediju i rehabilitaciju.

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju u Rovinju prepoznata je kao jedan od ključnih potencijala za razvoj sustava zdravstva na području Istarske županije, te se u sljedećoj fazi obnove planira adaptirati i opremiti Odjel za dječju rehabilitaciju s prvenstvenim ciljem zadovoljavanja potreba djece rođene s neurorizicima i njihovih obitelji s područja cijele Županije.

 

 

Realizacija predmetnog projekta osigurati će pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga kroz multidisciplinarni pristup s ciljem postizanja poboljšanja funkcionalnih sposobnosti i aktivnosti djeteta te podizanja razine neovisnosti djece, sukladno njihovim mogućnostima, te ono što je podjednako važno, omogućiti će uključivanje obitelji u sveobuhvatne rehabilitacijske programe.

 

 

Općina Medulin će iz svog proračuna izdvojiti gotovo pola milijuna kuna za sudjelovanje u ovom projektu, jer se želi omogućiti da i mali pacijenti iz Općine Medulin i njihovi roditelji imaju najbolju skrb i njegu.

 

 

To je samo dio sredstava koji će se ove godine uložiti u unapređivanje zdravstvenog sustava za sve naše mještane, poručio je načelnik Ivan Kirac.

 

 

OPĆINA MEDULIN

Foto/Rovinj FM