slika stipendijeOpćina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2020./2021. godinu.

Rok za predaju je 14 dana od dana objave natječaja, odnosno do 25.09.2020. NOVO: Zbog specifičnosti upisa pojedinih fakulteta ove godine je rok za prijavu 28 dana odnosno do 12.10.2020. godine do 12 sati. Za učenike rok za prijavu ostaje 14 dana od dana objave dakle do 25.09.2020. godine.

 

 

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom (predaja u pisarnici Općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin)

 

 

Na omotnici prijave mora biti istaknuto:

„Javni natječaj za učeničke/studentske stipendije 2020./2021. – ne otvaraj“

Tekst natječaja s navedenim obveznim prilozima možete pronaći u prilogu i na oglasnoj ploči Općine Medulin.

 

 

Studenti koji su postojeći korisnici stipendije Općine Medulin ne javljaju se ponovo na natječaj, budući da se (potpisani) ugovor o stipendiranju odnosi na cijeli tijek studija.

 

 

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na e-mail: gianni.buzleta@medulin.hr

 

 

 

PRILOG: