stipendije-2Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija za 2022./2023. godinu.

 

Rok za predaju je 15 dana od dana objave natječaja, odnosno do 10.11.2022. godine. 

 

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom (predaja u pisarnici Općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin)

 

Na omotnici prijave mora biti istaknuto:

„Javni natječaj za studentske stipendije 2022./2023. – ne otvaraj“

Tekst natječaja s navedenim obveznim prilozima možete pronaći u prilogu i na oglasnoj ploči Općine Medulin.

 

Studenti koji su postojeći korisnici stipendije Općine Medulin nisu obvezni javiti se na natječaj, budući da se važeći ugovor o stipendiranju odnosi na cijeli tijek studija.

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti upitom na e-mail: nenad.vojnic@medulin.hr

 

PRILOZI