Open book

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na Prijedlog liste za dodjelu stipendija u roku od 8 (osam) dana od dana objave Liste.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti putem pisarnice Općine Medulin, Centar 223, 52203 Medulin.

 

 

Odluku o podnijetim prigovorima donosi Općinski načelnik koje utvrđuje listu kandidata i temeljem nje donosi odluku o dodjeli stipendija.

Odluka Općinskog načelnika iz prethodnog stavka je konačna.

 

 

 

PRILOG:

 

OPĆINA MEDULIN