Zgrada-Općine-Medulin-Općina-2021_1-1024x683-1024x683

 

Sinoć je u DVD domu na Mukalbi održana sjednica Općinskog vijeća koju je, zbog odsutnosti predsjednika vijeća Vladimira Veljovića vodila prva potpredsjednica Nina Jukopila.

 

Glavnina točaka dnevnog reda odnosila se na donošenje II izmjene i dopune proračuna, te na izmjenu popratnih programa, koji se inače donose uz proračun (program javnih potreba u  zdravstvu i socijalnoj skrbi,  u obrazovanju, u sportu, kulturi, udruga građana). Osim toga, korigiran je   i program građenja komunalne infrastrukture i program  održavanja komunalne infrastrukture. Od svih programa, jedino se program održavanja komunalne infrastrukture povećava i  to za značajnih 1.113.000,00 kuna. Prijedlogom rebalansa proračuna predlaže se  smanjenje prihoda za 293.000 kn odnosno na 78.371.000,00 kn, te smanjenje rashoda  za 1.293.000,00 kn odnosno na 68.323.000,00  kuna.

 

Osim rebalansa predloženo je donošenje Odluke kojom se komunalne djelatnosti održavanja autobusnih stajališta i čekaonica, te dječjih igrališta, sportskih sprava i ostale urbane opreme povjeravaju općinskoj tvrtki Med Eko Servis d.o.o. Na taj je način provedena još jedna u nizu racionalizacija poslovanja Medulinske rivijere d.o.o., te se ona više neće baviti održavanjem dječjih igrališta i sprava, već  će se baviti isključivo primarnom djelatnosti, odnosno vođenjem radijske postaje Medulin FM.

 

Vijećnicima je predloženo donošenje izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Medulin koja bi trebala doprinijeti smanjenju urbanističke devastacije prostora, odnosno „manipulaciju“ u projektima,  te je tako regulirano da se  za gradnju unutar zbijenih dijelova naselja mora pribaviti mišljenje Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti, kako bi se dodatno zaštitile stare jezgre naselja, redefiniran je pojam „konobe“ te je ograničen i broj „konoba“ i ljetnih kuhinja, jer se na žalost više puta događalo da se u projektima prikaže veći broj „ljetnih kuhinja“ i „konoba“ koje su se kasnije, nakon ishodovanja uporabne dozvole “pretvarale“ u apartmane.   Dodatno su definirani pojmovi ugrađenih i poluugrađenih građevina kako bi se  onemogućilo stvaranje nizova spojenih objekata, koji svojom neprikladnom veličinom narušavaju vizuru mjesta. Izmijenjene su odredbe koje se odnose na koeficijent izgrađenosti, maximalnu visinu građevine, gradivi dio građevne čestice, definirane su etaže građevine, izmijenjeni su uvjeti za smještaj vozila i sl. Gradnja bazena dodatno se potiče odredbom da gradnja bazena ne ulazi u izgrađenost čestice, kako bi se omogućilo povećanje kvalitete smještaja i produljenje turističke sezone.

 

Nakon provedenog javnog poziva, vijećnici su  imali priliku odabrati i članove koje će sačinjavati Savjet mladih Općine Medulin, te nas  raduje, da po prvi put od osnivanja savjeta mladih, vijećnici zaista imaju izbor, obzirom da je  za sedam mjesta u Savjetu pristiglo 11 prijava. Glasanje je provedeno u čak tri kruga te su u savjet mladih izabrani: Goran Batalija, Ilenia Buršić, Robert Đokić, Ana Jerković, Andrea Kliba, Maja Ploh i Matija Žmak.

 

Posljednja točka dnevnog reda, izdavanja tabularne isprave za  nekretnine u Banjolama, jednoglasnom odlukom vijećnika, radi dodatnih pojašnjenja. odgođena je za slijedeću sjednicu općinskog vijeća koja je sazvana već za ponedjeljak 20. prosinca na  kojoj vijećnike očekuje izglasavanje proračuna za slijedeću godinu.

 

 

OPĆINA MEDULIN